Otwarta Oczyszczalnia Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Otwarta Oczyszczalnia Opinie (1)

"Otwarta Oczyszczalnia" to wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, Saur Neptun Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. W jedną sobotę sierpnia i września Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zostanie otwarta dla zwiedzających.

Każdy mieszkaniec Gdańska, lub mieszkaniec innego miasta, którego interesuje tematyka oczyszczania ścieków może zapisać się na specjalnie przygotowaną wizytę. Organizatorzy stworzyli w tym celu dedykowaną stronę internetową. Strona umożliwia nie tylko zapisy na najbliższy termin zwiedzania, ale można na niej znaleźć również cały harmonogram wizyt w 2018 roku oraz wiele ciekawych informacji i materiałów multimedialnych na temat gdańskiej oczyszczalni i nie tylko.

Goście przejdą trasą pokrywającą się mniej więcej z drogą, jaką przebywają ścieki w procesie oczyszczania. Na koniec, uczestnicy wizyty będą mieli możliwość zapoznać się z instalacjami, dzięki którym możliwe jest zagospodarowanie biogazu oraz osadów ściekowych, czyli produktów ubocznych procesu oczyszczania.

Warunki uczestnictwa:
Osoba, która chce skorzystać z możliwości zwiedzenia OW, musi się wcześniej zapisać na określony dzień i godzinę, korzystając z formularza udostępnionego na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupie, która może liczyć minimalnie 10, a maksymalnie 30 osób. Nie ma możliwości zwiedzania OW indywidualnie. Zwiedzanie OW jest możliwe dla osób, które mają ukończone 12 lat. Dodatkowo, dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Zwiedzanie jest możliwe wyłącznie w terminach ogłoszonych na stronie.

Godziny wejść: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30

Informacja o biletach

- obowiązują zapisy