Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych Muzeum Emigracji Gdynia Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na IV międzynarodową konferencję naukową: "Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych".

24 października 2019 r. godz. 11.00 - 18.30/ Sala Multimedialna i Kinowa
25 października 2019 r. godz. 10.00 - 16.00/ Sala Multimedialna i Kinowa
Konferencja jest otwarta dla publiczności.

Przemieszczenia w poszukiwaniu pracy odgrywają dominującą rolę w międzynarodowych migracjach we współczesnym świecie. Otwieranie się gospodarek krajowych i ich rynków pracy, wynikające ze znaczących dysproporcji międzynarodowych w poziomie życia i wynagrodzeń, sprzyja mobilności siły roboczej. Według oceny Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 r. na świecie było ponad 150 mln pracowników migrujących (ponad 60% globalnego

zasobu imigrantów), spośród których trzy czwarte przebywało w krajach o wysokim poziomie dochodu. Niesłabnące zainteresowanie migracjami pracowniczymi zarówno ze strony samych migrantów, jak i państw przyjmujących przyczynia się do prowadzenia nowych badań w tym zakresie. Głównym celem konferencji, oprócz prezentacji najnowszych ustaleń badawczych dotyczących współczesnych migracji ekonomicznych, jest również stworzenie okazji do dyskusji na temat trendów i zagadnień związanych z mobilnością zarobkową, w której udział wezmą zarówno przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak i praktycy oraz migranci.

Konferencja koncentruje się głównie wokół następujących obszarów tematycznych:
- migracje pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych
- polityka państwa wobec migracji ekonomicznych
- uwarunkowania prawne migracji ekonomicznych
- zjawisko brain drain and brain gain
- nowe kategorie migrantów w kontekście zmiany sposobu świadczenia pracy
- migracje a transfer wiedzy, know-how, innowacji
- obywatele Europy Wschodniej na polskim i europejskim rynku pracy

Program PDFPROGRAM

24 PAŹDZIERNIKA

10:30-11:00 rejestracja uczestników

11:00-11:20 otwarcie konferencji

11:20-12:00 wykład inauguracyjny | dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami (OBnM)

12:00-13:20 I PANEL

Kapitał ludzki w migracjach pracowników wykwalifikowanych | prowadzący dr hab. Paweł Kaczmarczyk, OBnM | sala multimedialna

Migracje osób wykwalifikowanych w świetle współczesnych regulacji prawnych | Katarzyna Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni
Rola diaspor w transferze kapitału ludzkiego - przypadek Litwy | Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni
Delegowanie pracowników na terytorium Unii Europejskiej jako swoista forma współczesnych migracji ekonomicznych | Klaudia Kudławiec, Uniwersytet Jagielloński

13:20-14:20 lunch | Restauracja Mondo di Vinegre

14:20-16:00 II,III PANEL /sesja równoległa

II PANEL

Bezpieczeństwo w migracjach ekonomicznych | prowadzący dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, Uniwersytet Gdański | sala multimedialna

Między au-pair i niewolnicą. Migrantki i sektor opieki w Kraju Basków | Katarzyna Mirgos, Uniwersytet Gdański
Nie tylko zarobki? Bezpieczeństwo imigrantów zarobkowych naprzykładzie prac wykonywanych przy zbiorach owoców w Polsce.| Kamil Matuszczyk, OBnM, Uniwersytet Warszawski
Imigranci w opiniach gdańskich policjantów | Bernadeta Nowak, Uniwersytet Gdański
Integracja migrantów przymusowych na szwedzkim rynku pracy | Magdalena Elmkvist, Uniwersytet Linneusza w Växjö, Szwecja

III PANEL

International labour migration | prowadzący dr hab. Anna Kosińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski | sala kinowa

Migration flows between Italy and Poland | Daniela La Foresta, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
Labour migration from Ukraine to Poland: problems and ways to solve tchem | Inna Kulish, Instytut Badań Regionalnych im. M. Dolishnogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Labour mobility in selected North African states - challenges to the regional joint action and prospects for the future | Agnieszka Kulesa, Warsaw School of Economics, Center for Social and Economic Research (CASE)
Ukrainian labour migrants' interests in the mirror of media and Google trends | Mykola Polovyi, Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa

16:00-16:30 przerwa kawowa

16:30-18:10 panel dyskusyjny

Mobilność osób wysoko wykwalifikowanych w Polsce | prowadzący dr Rafał Raczyński

Prezentacja wyników badania E-migracja. Polska diaspora technologiczna
Debata | Paweł Kaczmarczyk, Patryk Pawłowski, Anna Piekut, Katarzyna Morawska

20:00 kolacja dla prelegentów | restauracja Browar Port

25 PAŹDZIERNIKA

10:00-11:40 I PANEL

Economic migration in legal and political terms | prowadzący prof. Daniela La Foresta, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II | sala multimedialna

Workers' rights at internal market in the light of the current case law of the Court of Justice of the EU | Anna Kosińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
The right to communicate as the fundamental right of migrants | Magdalena Bielenia-Grajewska, Uniwersytet Gdański
EU elections as a tool for migrant political participation | Małgorzata Kułakowska, Uniwersytet Jagielloński
Immigration Policy in Australia, Canada, New Zealand and the United States | Sven Krüger, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

11:40-12:10 przerwa kawowa

12:10-13:30 II,III PANEL / sesja równoległa

II PANEL

Migracja obywateli z Ukrainy | prowadzący dr hab. Katarzyna Mirgos, Uniwersytet Gdański | sala multimedialna

Historyczne i współczesne determinanty emigracji zarobkowej z Ukrainy do Ameryki Północnej | Walentyna Godlewska, Doniecki Narodowy Uniwersytet Vasyl'a Stusa w Winnicy, Paweł Trawicki, Uniwersytet Gdański
Wybawca, czy banderowiec? Wizerunek medialny współczesnej diaspory ukraińskiej w Polsce na podstawie wybranych mediów internetowych | Jakub Szałek
Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy a nowe regulacje | Marta Labuda, Uniwersytet Jagielloński

III PANEL

Economic migration in Czech Republic | prowadzący dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytet Gdański | sala kinowa

Expecting happy end? Czech Republic, place where the fairy tale ends | Hana N. Hlaváčková, Metropolitan University Prague
Diaspora and transnational political exile: Turkish (political) | migration to the Czech Republic Lucie Tungul, Uniwersytet Palackiego
Communicating Migration on Facebook: The Case of the Czech Freedom and Direct Democracy (SPD) Party Before 2019 Elections to the European Parliament | Ondrej Filipec, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie

13:30-14:30 lunch | Restauracja Mondo di Vinegre

14:30-15:50 IV PANEL

Wybrane aspekty współczesnych migracji ekonomicznych | prowadzący dr Katarzyna Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni | sala multimedialna

Migracje ekonomiczne jako przedmiot refleksji społecznej papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka | Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytet Gdański
Grecy jako migranci ekonomiczni - kryzys lat 2008 - 2018 | Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Czy młode pokolenie zainteresowane jest zagraniczną emigracją zarobkową? - przykład młodzieży orawskiej | Krzysztof Miraj, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

14:40-15:50 oprowadzanie po wystawie stałej w języku angielskim

16:00 zakończenie konferencji


--

Zgłoszenia dla prelegentów - zostały już zakończone.

--

Informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane (zapis foto) dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Organizatora. Udział w wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażaniem przez uczestnika zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, koniecznie zgłoś się do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

--

Język konferencji - polski / angielski
Więcej informacji - http://www.polska1.pl/upload/redactor_files/pl.pdf