Profesjonalna Asystentka - Szkolenie Otwarte Perspecta Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Profesjonalna Asystentka - Szkolenie Otwarte

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:
PROFESJONALNA ASYSTENTKA

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szkolenia
• Otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia
• Wypracowane i sprawdzone metody szkolenia i rozwijania kompetencji
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
• Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Pakiet materiałów szkoleniowych pozwalający Uczestnikom na powtarzanie materiału
• Małe grupy szkoleniowe
• Oszczędność czasu i kosztów

Trenerzy PERSPECTA prowadzą szkolenia w sposób, umożliwiający praktyczne ćwiczenie nabywanych umiejętności. W trakcie szkolenia korzystamy z wielu narzędzi szkoleniowych m.in.:

• Prezentacje multimedialne.
• Analiza przypadku, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Ćwiczenia dostosowane do grupy szkoleniowej
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, demonstracje
• Scenki, psychodrama


Ramowy program szkolenia:

• Część I - ROLA ASYSTENTKI W SEKRETARIACIE: Zadania asystentki, podstawowe funkcje sekretariatu, kompetencje asystentki, narzędzia pracy i ich zastosowanie, standardy tworzenia dokumentów.

• Część II - KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA: Budowanie pierwszego wrażenia, metody skutecznej komunikacji w zespole, rodzaje pytań i ich dostosowanie do sytuacji, trening aktywnego słuchania, parafraza, odzwierciedlanie, mowa ciała, budowanie pozytywnych relacji w firmie.

• CZĘŚĆ III - ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE: Wyznaczanie calu za pomocą metody SMART, metody planowania o organizowania pracy w sekretariacie, zasady zarządzania sobą w czasie: Zasada Pareto, ABC, matryca Eisenhowera. Stres oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.


• CZĘŚĆ IV - ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU: Budowanie pewności siebie, zachowania asertywne, agresywne, bierne oraz manipulacyjne, kreowanie zachowań asertywnych w biurze, techniki asertywności: zdarta płyta, metoda jujitsu, budowanie komunikatów typu JA, zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia. Zastosowanie zasad wywierania wpływu podczas pracy w sekretariacie.

• CZĘŚĆ V - WIZERUNEK ORAZ SAVOIR VIVRE W BIZNESIE: Elegancja w pracy, tworzenie profesjonalnego wizerunku, błędy w kreowaniu stylu, zasady savoir vivru w biznesie, etykieta pracy w biurze.

Dokładny program szkolenia oraz aktualne promocje znajdują się na www.perspecta.pl w zakładce szkolenia otwarte.

Termin szkolenia: 24.03.2012
Koszt uczestnictwa: 329 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk


Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl