Puchar Gdyni - Orłowo Gdynia Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Puchar Gdyni - Orłowo

Zapraszamy na bieg o Puchał Gdyni - Orłowa. Celem imprezy popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży,
integracja mieszkańców dzielnicy, wyłonienie najaktywniejszej szkoły oraz klubu sportowego.

Zapisy w dniu imprezy od godz. 9:00. Do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.

Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów.

Uczestnictwo:

- w biegach mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
- w zawodach można wystartować tylko w jednym biegu, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,
- każdy uczestnik musi posiadać z sobą legitymację szkolną lub inny dokument informujący o roku urodzenia - celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów - brak dokumentu uniemożliwia udział,
- wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem prawnym,
- zawodnicy powyżej 13 roku życia, jeżeli nie mogą pojawić się z dorosłym wystarczy, że dostarczą do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (karta dostępna na stronie http://www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html),
- warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą.

Program minutowy:
10:00 - bieg maluch z rodzicem
10:05 - bieg chłopców i dziewcząt do 4 lat
10:20 - bieg chłopców i dziewcząt 5-7 lat
10:40 - bieg chłopców i dziewcząt 8-9 lat
10:55 - bieg chłopców i dziewcząt 10-11 lat
11:10 - bieg chłopców i dziewcząt 12-13 lat
11:30 - bieg chłopców i dziewcząt 14-16 lat oraz 17-18 lat
11:50 - losowanie nagród i zakończenie


Dystans i kategorie wiekowe:

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Zawodnicy, którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji.

- 100 metrów maluch z rodzicem
- 100 metrów chłopcy i dziewczęta do 4 lat (2013-2017)
- 500 metrów chłopcy i dziewczęta 5-7 lat (2010-2012)
- 500 metrów chłopcy i dziewczęta 8-9 lat (2008-2009)
- 1000 metrów chłopcy i dziewczęta 10-11 lat (2006-2007)
- 1000 metrów chłopcy i dziewczęta 12-13 lat (2004-2005)
- 2000 metrów chłopcy i dziewczęta 14-16 lat (2001-2003)
- 2000 metrów chłopcy i dziewczęta 17-18 lat (2000-1999)

We wszystkich kategoriach, oprócz kategorii specjalnej "maluch z rodzicem", zawodnicy muszą wystartować samodzielnie - bez pomocy i obecności na trasie rodzica/opiekuna/rodzeństwa/i innych.

Organizator:
- The North Event Krzysztof Walczak
- Rada Dzielnicy Gdynia Orłowo
- Gdyńskie Centrum Sportu
- Miasto Gdynia

Szczegóły w regulaminie!
Zapraszamy

Czytaj także