Razem dla pełnego życia człowieka w śpiączce Atheneum Gedanense Novum Gdańsk Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło

Razem dla pełnego życia człowieka w śpiączce

Zapraszają na konferencję poświęconą sytuacji osób chorych z zaburzeniami świadomości. Razem dla pełnego życia człowieka w śpiączce.

Konferencja odbędzie się 18 września 2019 roku o godz. 11.00 w sali Atheneum Gedanense Novum
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Celem konferencji jest przekazanie informacji o sytuacji chorych w śpiączce oraz z innymi zaburzeniami świadomości w Polsce i na Pomorzu, o potrzebie zapewnienia tym osobom opieki, ale też specjalistycznej rehabilitacji, a także o konieczności utworzenia Centrum Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Świadomości.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Program Konferencji:

11.00 Otwarcie Konferencji
11.15 - 11.45 Ks. Prałat Henryk Błaszczyk , Odessa, Współfundator Fundacji Szpitalnej: Pełnia życia jako idea wiodąca dla działalności Fundacji w oparciu o konieczności moralne i kulturowe w społecznej konfrontacji pomiędzy kulturą życia a śmierci
11.45 - 12.15 Prof. Bartosz Karaszewski, Gdańsk : Osoby w przewlekłej śpiączce - problemy, możliwości, wyzwania
12.15 - 12.45 Prof. Marek Binder, Kraków: Zagadnienia diagnozy zaburzeń świadomości
12.45 - 13.30 Przerwa kawowa
13.30 - 14.00 Dr Anna Marcinkowska, Gdańsk : Neuropsychologiczne konsekwencje śpiączki - deficyty poznawcze oraz możliwości terapii
14.00 - 14.30 Dr Piotr Siwik Olsztyn: Podejmowanie trudnych decyzji na drodze do wybudzenia ze śpiączki. Będzie dotyczyć małych i większych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć i jak sobie z tym radzimy...
14.30 - 15.00 Dr inż. Bartosz Kunka, Gdańsk : Wykorzystanie kanału wzrokowego we wsparciu diagnozy, rehabilitacji i komunikacji z pacjentem "w śpiączce"
15.00 - 15.30 Przerwa kawowa

Prezentacja sprzętu wspierającego diagnozę oraz komunikację z pacjentem - demonstracja i możliwość wypróbowania działania C - Eye' a

15.30 - 16.00 Dr Karolina Kryś - Noszczyk, Częstochowa: Doświadczenia z realizacji programu "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką"

16.00 - 16.30 Mgr Paweł Adamkiewicz, Kraków : Pozytywne i trudne zapisy Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczące realizacji programu zdrowotnego "Leczenie dzieci i dorosłych w śpiączce".
Co warto poprawić, aby dać szansę większej liczbie pacjentów na skorzystanie z programu
16.30 - 17.00 S. mgr Mariola Tyra, Gdynia : Prawo do życia pacjentów w stanie wegetatywnym w opinii społecznej
17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Czytaj także