stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie TEC 5,8 oraz 6,8 w klasie; RS:X JUNIOR; Techno 293 K i M; TEC 7,8;6,8 UKS; OPTIMIST szkółka.

TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniach 18-19.06.2011 r. Miejscem regat jest Zatoka Gdańska obok rozlewiska Wisły Śmiałej, baza Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS
w Gdańsku ul. Stogi 20
Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 11.06.2011 r. o godz. 1300.

BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS w Gdańsku.

PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z "przepisami" zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

PROGRAM REGAT
Sobota 18.06.11 r. - godz. 10 00 - 11 00 zgłoszenia do regat
godz. 1200 Otwarcie regat
godz. 13 00 wyścigi
godz. 16 30 ciepły poczęstunek (gril)
Niedziela 19.06.11 r. - godz. 1100 wyścigi
o godz. 16 00. Zakończenie regat

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie ogłoszona i rozdana w dniu 18.06.2011 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne. Przy rozegraniu 4 do 7 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

NAGRODY
Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary, zawodnicy 1 - 3 otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

ORGANIZATOR
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików - organizatorem regat jest Sopocki Klub Żeglarski Hestia-Sopot przy współpracy z Gdańskim Klubem Żeglarskim i Pomorską Federacją Sportu
Regaty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego
Pucharu Prezydenta Miasta Gdańska - organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

PARTNERZY
- Biuro Prezydenta do Spraw Sportu i Euro 2012
- Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS ul. Stogi 20
- Grupa LOTOS
- XTRACK monitoring pojazdów

PARTNERZY MEDIALNI
- Radio Gdańsk
- Trójmiasto pl.

Informacja o biletach

Wstępnych zgłoszeń można dokonać, e-mailem na adres biuro@gkz.gda.pl lub telefonicznie Grzegorz Mańkucki tel. kom. 502 261 861,
e-mail: biuro@gkz.gda.pl -
(502 261 861)

Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 18.06.2011 r. w godz.
od 10:00 do 11:00 .

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
- Puchar Wybrzęża w klasie UKS, OPTIMIST - 30zł;
- MMM TEC 5,8 - bezpłatnie
- MMM TEC 6,8 - bezpłatnie
- Puchar Polski w klasa TEC 6,8; 7,8 - 50 zł.
- Puchar Polski w klasie RS:X Junior - 50 zł

Program:

Sobota 18.06.11 r.
godz. 10 00 – 11 00 zgłoszenia do regat
godz. 1200 Otwarcie regat
godz. 13 00 wyścigi
godz. 16 30 ciepły poczęstunek (gril)

Niedziela 19.06.11 r.
godz. 1100 wyścigi
o godz. 16 00. Zakończenie regat