Rekrutacja uzupełniająca do klasy I o profilu gimnastyka sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I o profilu gimnastyka sportowa

Zapraszamy przyszłych uczniów klasy I do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klasy pierwszej. Rekrutacja odbywać się będzie poza systemem elektronicznym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

w każdy poniedziałek (do 28.06), g. 17:15

Gdynia,
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 10 maja 2021 r., zgodnie z harmonogramem.

Wypełniony i podpisany wniosek z odpowiednimi dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl lub wrzucić (spakowany do podpisanej koperty) do urny znajdującej się w przedsionku przy portierni.

Szczegółowe informacjePróby sprawności fizycznej, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, odbywać się będą w dniach 11 - 12 maja br., w godzinach 8.00 - 16.00.

Ze względu na reżim sanitarny obowiązkowe będzie wcześniejsze umówienie się na wykonanie testu sprawności:
a) dla posiadaczy poczty mailowej GMAIL, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez formularz elektroniczny: REJESTRACJA
b) dla osób nie posiadających poczty mailowej GMAIL, możliwe jest umówienie telefonicznie (531 940 561) lub mailowe:

Regulamin naboru uzupełniającego wraz z załącznikiem znajdują się na dole strony.