Rodzinne Gry Parkowe na Orientację Piecki Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację

13 maja, bynajmniej nie pechowo, spotykamy się na Pieckach, w okolicach osiedla Magellana. Wraz z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo zachęcać Was będziemy do poznawania zakamarków okolic Piecek. Czekają na Was 4 trasy: Rodzinna, Łazik, Tułacz i Biegacz zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Teren nieco trudniejszy niż w Parku Zaspa czy nawet Oruńskim zatem wybierając trasę miejcie to na uwadze. Na mecie tradycyjnie czekać będzie zimny napój oraz zdrowe jabłko.

gru 4

sobota, g. 9:30 - 14:00

Gdańsk Zbiornik Kolorowy, ul. Niepołomnicka

w każdą środę (do 31.05.2022), g. 19:00

Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 27
PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00 planowane zbieranie punktów.


Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map.

Nadal obowiązuje zasada jedna mapa na dwie zgłoszone osoby, chyba że uczestnicy życzyć będą sobie inaczej.

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

ZGŁOSZENIA
Drogą internetową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do piątku 11 maja 2018 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 10 maja 2018 do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    10-22 zł
  • Bilet ulgowy
    1-8 zł
Mieszkańcy Dzielnicy Piecki-Migowo (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat. Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobistego lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomoca formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Szczegółowy cennik na stronie: www.parkowe.almanak.pl/komunikat-startowy/13-05-piecki

Czytaj także