Rozmawiajmy! - Bezradność filozofa - Sekspospolita Gdański Teatr Szekspirowski Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Rozmawiajmy! - Bezradność filozofa - Sekspospolita

W kolejnej odsłonie Bezradności Filozofa porozmawiamy o życiu seksualnym Polaków i o tabu z tym związanym, o języku intymności oraz o jego wpływie na kulturę i życie polityczne w kraju. Gościniami Piotra Augustyniaka będą Ewa Stusińska i Cveta Dimitrova.

w każdy poniedziałek (do 26.09), g. 17:30

Ewa Stusińska - doktor nauk humanistycznych. Studiowała filologię polską i psychologię. Publikowała m.in. w "Dwutygodniku", "Twórczości", "Kulturze Liberalnej", "Res Publice Nowej". W 2018 roku ukazał się jej doktorat "Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku". Autorka książki "Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity". Współzałożycielka magazynu "Nowa Orgia Myśli". Prowadzi stronę i fanpage porno-grafia.pl. Interesuje się zjawiskami wykluczonymi przez dyskurs publiczny i przyznaje do zainteresowania pornografią wedle zasady: "W sercu mieć dobro, a w głowie - trochę dzikiego porno".

Cveta Dimitrova - Absolwentka Instytutu Filozofii UW. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Studium Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodku posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współtworzy ośrodek "Znaczenia. Psychoterapia" (znaczenia.com), gdzie pracuje jako psychoterapeutka. Publikowała m. in. w "Gazecie Wyborczej" i "Przekroju". Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Współprowadzi podcast o tematyce psychoterapeutyczno-filozoficznej "Nasze Wewnętrzne Konflikty" w radiu TOK fm.