ŚLADY/ TRACES, Danuta Karsten, 25 X-29 XI 2019 Orłowska Hala Sztuki Gdynia Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

ŚLADY/ TRACES, Danuta Karsten, 25 X-29 XI 2019

Człowiek podczas jednego dnia z wydechem oddaje około 600 ml wody. Wahania tego parametru zależne są od temperatury, wilgotności oraz wentylacji minutowej. Cyrkulacja wody znaczy pamięć miejsca.

Z własnym oddechem i pracą twórczą do swojej orłowskiej Alma Mater wraca Danuta Karsten. Jej instalacja zbudowana jest na pracy płuc. Percepcja specyfiki miejsca przez artystkę dyktuje dobór materiału, a materiał wybrany w fazie koncepcji jest weryfikowany w przestrzeni. Sztuka site specific Danuty Karsten w orłowskiej lokalizacji jest bardzo metaforyczna i jednocześnie dosłowna. Użyty materiał jest i zwiewny, i spektakularny zarazem - po modyfikacji oddechem.
Artystka rysuje w przestrzeni, współpracuje z materiałem, musi reagować na jego pracę i kaprysy. Tryb montażu instalacji jest wchłonięty w proces pracy - a nie jedynie jej zwieńczeniem, a sam etap tworzenia i rysowania rzeźby jest integralnym elementem finalnego dzieła sztuki.

"ŚLADY/ TRACES" to budowanie nieregularnie rozwijającego się kryształu w ramach poszukiwania swoich orłowskich tropów.

Wystawie i pracy nad rzeźbą towarzyszy projekt uczniów badania śladów (sic!), kreowania swoich tropów twórczych w oparciu o rozeznanie historii miejsca i aktywności artystów-absolwentów. Danuta Karsten zainicjowała wymianę pomiędzy młodzieżą z Orłowa i Recklinghausen. Zarejestrowana dokumentacja pacy artystki podczas warsztatów fotograficznych w Orłowskiej Hali Sztuki będzie multimedialnym pretekstem do rozwinięcia działań podczas wiosennej wymiany uczniów i jubileuszu dziesięciolecia wymiany.

-------------------------------------

Danuta Karsten
"ŚLADY/ TRACES"

Otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę, 26 X 2019 o godzinie 15.00 z wprowadzeniem Kerstin Weber, kuratorki Kunsthalle, Recklinghausen. Wernisaż poprzedzi spotkanie z artystką przy pracy, rozmowę zaplanowaliśmy podczas długiej przerwy w piątek, 25 X 2019 o godzinie 12.20.

Projekt "ŚLADY/ TRACES" dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Sala prezentacji dziedzictwa kulturowego przy Zespole Szkół Plastycznych w Orłowie powstała dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

------------------------------------
sobota, 26 X 2019, godz. 15.00
wernisaż
wprowadzenie: Kerstin Weber, kuratorka Kunsthalle, Recklinghausen

piątek, 25 X 2019, godz. 12.20
rozmowa z artystką przy pracy

wystawa czynna do 29 XI 2019
poniedziałek - piątek 10-15
sobota - niedziela 11-16

Orłowska Hala Sztuki przy Zespole Szkół Plastycznych, ul. Orłowska 39, Gdynia

-------------------------------------
Danuta Karsten (Chroboczek), urodzona 20 maja 1963 w Małej Słońcy, artystka współczesna, tworzy głównie instalacje stanowiące aranżację przestrzeni. Dzieciństwo spędziła w Małej Słońcy (woj. pomorskie). W latach 1978-1983 uczęszczała do Liceum Plastycznego w Gdyni. Od 1983 do 1985 roku studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. W okresie 1986 - 1993 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie (Niemcy) w pracowni prof. Günthera Uecker oraz w pracowni prof. Klausa Rinke, pod którego kierunkiem uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Od 1986 mieszka i pracuje w Recklinghausen (Niemcy). Artystka wykorzystuje materiały takie jak papier, szkło wodne, tworzywa sztuczne, mydło, drewno. Jest laureatką wielu nagród. Od 1990 brała udział we wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
https://www.danutakarsten.com/