Spacer po Oruni Gdańsk Sprawdź!
stat

Spacer po Oruni

W sobotę, 16 października o godz. 14.00 rozpocznie się spacer po Oruni towarzyszący instalacji artystycznej Przystań autorstwa Pawła Błęckiego. 

Spacer poprowadzi Lokalna Przewodniczka po Oruni Aleksandra Abakanowicz.
Trasa spaceru: Start przed Kawiarnią Kuźnia (ul. Gościnna 10) przejście Oruńską Starówką (rejon ul. Gościnnej) ul. Żuławska ul. Dworcowa przejście wzdłuż Kanału Raduni do Parku Oruńskiego im. Emilii Hoene na miejsce ustawienia instalacji.

Czas trwania spaceru minimum 1,5 godziny.

Motywem przewodnim wędrówki będą losy dzielnicy i jej mieszkańców, opowiedziane w kontekście przemian historycznych, społecznych i klimatycznych.

Uczestnicy spaceru dowiedzą się jaki wpływ na życie Oruniaków miała obecność pobliskiego Kanału Raduni i żyznych ziem Żuław Gdańskich oraz poznają ciekawostki świadczące o tym, jak krajobraz dzielnicy mógł wyglądać przed wieloma wiekami. Ważnym punktem trasy spaceru będzie dawny dom dziadków artysty Stanisława i Marii Błęckich oraz opowieść o ich zaangażowaniu w odwodnienie zalanych pól.

W trakcie wędrówki przyjrzymy się również mniejszym i większym śladom po dawnych mieszkańcach Oruni.