Spotkanie autorskie wokół książki Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej Sztuka Wyboru Gdańsk Sprawdź!
stat

Spotkanie autorskie wokół książki Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej

W ramach Nocy Księgarń 2021 zapraszamy na spotkanie Moniką Rogowską-Stangret, autorką niedawno wydanej książki pt. Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej". Spotkanie poprowadzi profesorka Katarzyna Szalewska.

Jak myśleć o życiu i śmierci, o utracie i nadziei w postapokaliptycznym i posttraumatycznym świecie? Jak tworzyć odpowiedzialne relacje ze światem, jak o nim opowiadać i myśleć? Jak myśleć o człowieku inaczej niż przez pryzmat autonomiczności, samowystarczalności, atomizacji czy jednostkowości? Jak pomyśleć człowieka jako bycie ze świata, uchwycić ruch antropo-de centralizacji, immanentnej relacyjności, sieci współzależności?

Monika Rogowska-Stangret adiunktka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, filozofka prowadząca badania na styku filozofii feministycznej, humanistyki środowiskowej i posthumanizmu, tłumaczka. Publikowała w Feminist Theory (2020), Philosophy Today (2019), The Minnesota Review: A Journal of Creative and Critical Writing (2017); autorka książki Ciało poza innością i tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej (Gdańsk 2016, 2019); współredaktorka między innymi zbiorów Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie (2018) i Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences (2019).

Katarzyna Szalewska dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownica Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, teoretyczka literatury, zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi i animal studies. Wydała monografie: Urbanalia miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie (Gdańsk 2017) oraz Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przestrzeni we współczesnym eseju polskim (Kraków 2012). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka nagrody Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Gdańsku.