stat
Impreza już się odbyła

Spotkanie miłośników dawnego fechtunku

09.00 - 09.30 Warsztaty z Test- cuttingu (Marcin Surdel)
09.30 - 10.30 Ciecia testowe replikami broni.
12.00 - 14.00 Prelekcje i demonstracje dla publiczności w Dworze Artusa w Gdańsku
(Dawne Europejskie Sztuki Walki i ich współczesna rekonstrukcja)
Plan prelekcji
1. Dawne Europejskie Sztuki Walki i ich współczesna rekonstrukcja - Wstęp (Jan
Chodkiewicz, Fechtschule Gdańsk. ARMA-PU
2 Zapasy według Otta Żyda - demonstracja i proces rekonstrukcji systemu walki na
podstawie traktatów. (Tomek Maziarz, Piotr Szubert, Ringschule Wrocław,
ARMA - PL)
3, F3_Fight For Fun - współczesny system walki popularyzujący walkę europejską
bronią białą. (Marcin Żmudzki, Akademia Broni. Warszawa)
4. Cięcia testowe replikami broni - ich znaczenie w odtwarzaniu Dawnych Europejskich
Sztuk Walki. (Marcin Surdel, Yectir - Gliwicka Grupa Treningowa. ARMA -PL)