Spotkanie z Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - Jacek Tejchman Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Spotkanie z Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - Jacek Tejchman

Spotkanie z prof. dr. hab. inż. Jackiem Tejchmanem - Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące modelowania uszkodzeń w materiałach inżynierskich w oparciu o metodę elementów dyskretnych i metodę elementów skończonych.

Prof. Jacek Tejchman podczas spotkania wygłosi wykład popularno-naukowy, któremu nadał tytuł: Symulacje numeryczne procesu zniszczenia w materiałach inżynierskich.

Spotkanie poprowadzi Beata Szewczyk - dziennikarz Radia Gdańsk.

Prof. dr. hab. inż. Jacek Tejchman - kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, specjalista w zakresie konstrukcji inżynierskich, mechaniki gruntów i mechaniki materiałów sypkich. W latach 2014-2016 był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauk. Od 2019 roku jest członkiem Komitetu Ewaluacji Nauki. Jest żonaty z Małgorzatą, dr inż., małżonkowie mają 2 córki (17 i 20 lat). Jego hobby to sport.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych na platformie "Web of Science". Obecnie posiada indeks Hirscha 35 (platforma "Web of Science"), 39 (platforma "Scopus") i 47 (platforma "Google Scholar"). Jest członkiem rady redakcyjnej 4 renomowanych zagranicznych czasopism naukowych JCR ("Granular Matter", "Acta Geotechnica", "Computers and Geotechnics" i "Engineering Structures"). Był promotorem 10 ukończonych prac doktorskich. W czasie kierowania katedrą, dziewięciu jego współpracowników otrzymało tytuł dr hab. Był kierownikiem wielu grantów NCN i NCBiR. Od 2006 roku posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, a od 2014 roku jest państwowym rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Współautor ponad 250 ekspertyz technicznych dla przemysłu