Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło

Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa Opinie (1)

Wydarzenie w ramach

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa", która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2021.

Zakres tematyczny konferencji:
Stan wojenny w Polsce
1. Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego
2. Opozycja demokratyczna w okresie stanu wojennego w Polsce
3. Reakcja społeczności międzynarodowej na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
4. Opór społeczny i walka z dyktaturą gen. Wojciecha Jaruzelskiego
5. Prawa człowieka i wolności obywatelskie w okresie stanu wojennego

Stany nadzwyczajne w państwach niedemokratycznych
1. Zamach majowy i "ucieczka od wolności" w okresie dwudziestolecia międzywojennego
2. Czy komuniści objęli rządy w wyniku zamachów stanu? "Taktyka salami" po II wojnie światowej
3. Generał Wojciech Jaruzelski na tle innych przywódców niedemokratycznych
4. Zamachy stanu w Ameryce Łacińskiej
5. Zamach stanu jako narzędzie wojny wywiadowczej (interwencje CIA w Iranie i Ameryce Łacińskiej)
6. Wychodzenie ze stanów wojennych w Europie Środkowo-Wschodniej
7. Stany nadzwyczajne w niedemokratycznych państwach azjatyckich

Stany nadzwyczajne w państwach demokratycznych
1. Stany nadzwyczajne w systemie konstytucyjnym RP
2. Zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii. Ograniczenie praw obywatelskich a pokusa autorytaryzmu
3. Gospodarka wobec ograniczeń związanych ze stanem wyjątkowym. W poszukiwaniu narzędzi gospodarczych
4. Znaczenie legitymizacji władzy politycznej w okresie zagrożenia dla bezpieczeństwa
5. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Stany nadzwyczajne a prawa człowieka
1. Mechanizm derogacji praw człowieka
2. Stany nadzwyczajne a orzecznictwo międzynarodowych sądów i organów ochrony praw człowieka
3. Praktyka organizacji międzynarodowych (organizacje systemu NZ i organizacje regionalne) w sytuacji stanów nadzwyczajnych
4. Stany nadzwyczajne a katastrofy naturalne i wywołane czynnikiem ludzkim
5. Prawa człowieka a stany nadzwyczajne w kontekście pandemii COVID-19

Organizatorzy:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK (Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
Europejskie Centrum Solidarności
Za udział w sesji nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Aby zgłosić się na konferencję, należy wypełnić formularz rejestracyjny do dnia 15 września 2021 r.
Link do rejestracji: https://bit.ly/3aHJO1p
Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w punktowanym przez MNiSW wydawnictwie naukowym.
Autor zdjęcia: Janusz Bałanda Rydzewski/zbiory ECS