Św. Jan Od-Nowa Centrum św. Jana Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Św. Jan Od-Nowa

Po 75 latach powraca na swoje dawne miejsce w zrekonstruowanej formie jeden z najświetniejszych instrumentów osiemnastowiecznej Europy, którego nowoczesne rozwiązania technologiczne były w tamtym czasie przez znawców stawiane za wzór dla innych instrumentów.

Relacja z imprezy

30-głosowy instrument powstał wraz z chórem muzycznym w latach 1760-61 jako drugi instrument pomocniczy dla organów głównych. Budowniczym tego najnowocześniejszego w owym czasie instrumentu w Europie był Johann Rhode. Przepiękną snycerkę i oprawę rzeźbiarską prospektu organowego wykonał Johann Heinrich Meissner, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy działających nad Bałtykiem. Bogato rzeźbiony i złocony prospekt organowy dzięki ewakuacji z kościoła w latach 1943-44 szczęśliwie zachował się w całości i został poddany konserwacji.

muzyka poważna - koncerty w Trójmieście


Instrument - zniszczony w marcu 1945 r. - musiał zostać jednak odtworzony. Główną ideą, która przyświecała tej realizacji była maksymalna wierność oryginałowi, co udało się osiągnąć dzięki profesjonalnej pracy polsko-belgijskiego konsorcjum firm organmistrzowskich - Guido Schumachera z Eupen w Belgii i Szymona Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego.

Odbudowa organów bocznych była największym wyzwaniem II etapu projektu pn. "Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na podstawie umowy z Archidiecezją Gdańską jako użytkownik kościoła św. Jana od 1995 roku zarządza jego odbudową, konserwacją i adaptacją na Centrum Kultury - Centrum św. Jana.

Św. Jan Od-Nowa / 1995- 2020 / INAUGURACJA ORGANÓW BOCZNYCH
W programie:

Koncerty na organy i orkiestrę - Thomas Augustine Arne (1710-1778)

POLSKA PREMIERA
Wykonawcy:
Andrzej Mikołaj Szadejko - organy, dyrygent, kierownik artystyczny
Goldberg Baroque Ensemble w składzie:

Skrzypce:
Adam Pastuszka (koncertmistrz)
Magdalena Malke
Bernadeta Braun
Paweł Stawarski
Katarzyna Olszewska
Angelika Leśniak

Altówka:
Dymitr Olszewski
Anna Luiza Aleksandrow

Wiolonczela:
Bartosz Kokosza
Anna Jankowska

Kontrabas:
Michał Bąk

Obój:
Katarzyna Pilipiuk
Katarzyna Czubek

Klawesyn:
Alina Ratkowska

Czytaj także