Szkolenia w ZUS ZUS Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk Wrzeszcz zaprasza pracodawców na dwa szkolenia. Podczas, których dowiedzą się oni jak postępować z dokumentacją zasiłków chorobowych oraz jak kontrolować zwolnienia lekarskie.

Pierwsze z nich, które rozpocznie się o godzinie 09:00, poświęcone będzie dokumentowaniu prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego. W programie między innymi omówienie zasad wyliczania oraz składników wchodzących do podstawy wymiaru zasiłku, a także wskazanie niezbędnych dokumentów.

Podczas drugiego szkolenia, które rozpocznie się o godz. 11:00, przybliżymy problematykę kontroli zwolnień lekarskich od pracy w zakresie prawidłowości orzekania i prawidłowości ich wykorzystywania. Na płatnikach składek ciąży obowiązek kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Mogą też kontrolować, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie. W jego czasie powinien on bowiem postępować w tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. W trakcie szkolenia omówimy informacje o absencji chorobowej, a także zasady i tryb kontroli prawidłowości orzekania i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy ZUS i płatnikami składek.

Zgłoszenia uczestnictwa w obu szkoleniach przyjmujemy mailowo pod adresem: elzbieta.urban@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 524 87 33

Informacja o biletach

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: elzbieta.urban@zus.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 524 87 33