Talentiada Tenisa Stołowego/ Nowy Termin Centrum Szkolenia PZTS Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Talentiada Tenisa Stołowego/ Nowy Termin

W dniach 23-30 września odbędzie się Talentiada Tenisa Stołowego. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Tenisa Stołowego i Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku.

14 września - 26 października 2020, g. 18:00 - 19:30

Gdynia, ul. Nałkowskiej 21
paź 29

czwartek, g. 17:00 - 20:00

Gdańsk Oliwa, Targowisko
Talentiada będzie wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym, złożonym z części rekreacyjno-rozrywkowej oraz Turnieju Tenisa Stołowego każdego dnia w różnych kategoriach wiekowych. W części rekreacyjno-rozrywkowej odbywać się będą takie aktywności jak:
- warsztaty plastyczne dla dzieci
- pingpongowe konkursy sprawnościowe
- pingpongowe gry i zabawy
- warsztaty trenerskie
- pokaz gwiazd tenisa stołowego

Cel wydarzenia
Popularyzacja tenisa stołowego
Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Promocja Miasta Gdańsk oraz Województwa Pomorskiego

Warunki uczestnictwa w Talentiadzie Tenisa Stołowego
a. do turnieju ma prawo zgłosić się każdy zainteresowany
b. udział w turnieju jest bezpłatny
c. rywalizacja odbywać się będzie w 4 kategoriach singlowych w podziale na dziewczęta i chłopców:
- skrzat - urodzeni w roku 2011 albo później;
- żak - urodzeni w roku 2010;
- młodzik - urodzeni w latach 2008 i 2009;
- kadet - urodzeni w latach 2006 i 2007;
d. przez opiekuna rozumiany jest rodzic lub prawny opiekun dziecka lub inna osoba pełnoletnia, pod której czasową opieką przebywa dziecko w czasie Talentiady
e. uczestnik Turnieju może wystartować w kilku kategoriach singlowych zdefiniowanej przez swój rok
urodzenia oraz w kategoriach wyższych
f. warunkiem udziału w turnieju, w przypadku uczestnika niepełnoletniego jest dostarczenie do Biura Zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu), iż uczestnik Turnieju nie ma żadnych przeciwskazań do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje
Regulamin Turnieju. Oświadczenie będzie można również wypełnić w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania
Turnieju.
h. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież posiadający licencję PZTS lub bez licencji sportowych PZTS.

System i zasady rozgrywek
a. System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach. Informacja o systemie rozgrywek podana zostanie przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem turnieju.
b. rozgrywany Turniej nie jest imprezą rankingową i nie dotyczą go szczegółowe przepisy wynikające z Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021
c. Zawody zostaną rozegrane na conajmniej 10 stołach TIBHAR SMASH-28/R, piłeczkami TIBHAR
d. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek w danych kategoriach, w strefie rekreacyjno-rozrywkowej Talentiady.

Zgłoszenia do Turnieju
a. zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: dariusz.wycichowski@pzts.pl
b. w treści zgłoszenia należy podać imię, nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika/zawodników oraz nazwę kategorii, do której dokonywana jest rejestracja.
c. zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe
d. Dla kategorii ŻAK, SKRZAT przypada limit 150 uczestników łącznie (decyduje kolejność zgłoszeń), dla kategorii MŁODZIK i KADET przypada limit 150 uczestników dla każdej kategorii.