Trening charytatywny YMCA Gdynia Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Trening charytatywny

W najbliższą sobotę odbędzie się charytatywny trening Abada Capoeira którego celem jest *pomoc czteroletniej Julce walczącej z dziecięcym porażeniem mózgowym*.

ABADÁ-Capoeira promuje wartości dążące do samodoskonalenia. Stara się rozwijać wartości oparte na szacunku, integracji społecznej i wolności.

Sprzeciwia się używaniu narkotyków oraz używek, promuje zdrowy styl życia. Wiele z tych celów próbuje osiągnąć propagując sztukę capoeiry m.in. w szkołach, klubach i stowarzyszeniach z pomocą lokalnych władz i organizacji.