VII Sopockie Warsztaty Logistyczne Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny Sopot Sprawdź!
stat
Wydarzenie już się odbyło

VII Sopockie Warsztaty Logistyczne

Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na VII edycję ogólnopolskiej konferencji pod hasłem Sopockie Warsztaty Logistyczne, która odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Konferencja jest coroczną inicjatywą Naukowego Koła Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, która na trwałe wpisała się już w kalendarz studenckich ogólnopolskich wydarzeń logistycznych, zyskując uznanie zarówno wśród studentów akademickich ośrodków logistycznych z całej Polski, jak również przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Ubiegła edycja konferencji zgromadziła ponad 200 uczestników. Jej zasadniczym celem jest promocja logistyki, a także wzbogacanie efektów uczenia się osiąganych przez studentów podczas zajęć na Uniwersytecie o aspekty praktyczne związane z zastosowaniem logistyki w gospodarce. Stąd też, pierwszego dnia konferencji odbędzie się szereg warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli świata praktyki. Tematyka warsztatów jest bardzo szeroka, dotyczy szeroko rozumianej logistyki, od logistyki jako procesu wspierającego działalność produkcyjną, przez funkcjonowanie przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne, aż do przedsiębiorstw oferujących oprogramowanie informatyczne wspierające procesy logistyczne. Drugiego dnia studenci odwiedzą wybrane przedsiębiorstwa w ramach wizyt studyjnych.

Konferencji towarzyszy konkurs na najlepszy studencki referat, dzięki któremu studenci zdobywają pierwsze "szlify" naukowe, a najlepsi z nich, oprócz nagrody rzeczowej ufundowanej przez partnerów konferencji, mają możliwość publikacji artykułu w studenckich zeszytach naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Nasze Studia".

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie internetowej https://swl.ug.edu.pl/.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    90 zł
dokonywanie opłaty za udział w konferencji: do 5 XI 2020