W setną rocznicę urodzin Paula Celana - Seminarium Online Sprawdź!
stat

W setną rocznicę urodzin Paula Celana - Seminarium

Wydarzenie z okazji setnej rocznicy urodzin poety obejmuje sesję popularnonaukową, koncert duetu Mikołaj Trzaska/Robert Więckiewicz (6.12.2020), dyskusję oraz wydanie publikacji zbiorowej na temat poezji Celana.

w każdą środę (do 01.12), g. 17:00

Online, YT Goyki 3 Art Inkubator
Paul Celan, urodzony w niemieckojęzycznej żydowskiej rodzinie w Czerniowcach na Bukowinie to jeden najwybitniejszych poetów literatury powojennej.

Sesja popularnonaukowa: Zmiennymi kluczami. Literatura a doświadczenie
- prof. dr hab. Marek Wilczyński: Miasta i miejsca w poezji Celana.
- dr hab. Paweł Piszczatowski: Pająk uwięziony pod szklanką. Paul Celan w najnowszej liryce polskiej.
- mgr Monika Gromala Odłamki: sploty, oddźwięki. Paul Celan i polska sztuka współczesna.
- dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Paul Celan i Günter Grass. Pomiędzy gorzko-serdeczną przyjaźnią a zaklinaniem straty.
- Jurij Andruchowicz (tytuł podamy wkrótce)

Wydarzenie na żywo dostępne będzie na kanale YouTube IKM.
Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Instytut Kaszubski, Kilogram Records.
Partnerzy: Instytut Filologii Germańskiej UG, Academia Baltica, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Gdańsk, Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Wydarzenie pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku Łwa Zacharczyszyna.