Wiązanie mikro i makro - wykład Włodzimierza Cygana Muzeum Miasta Gdyni Gdynia Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wiązanie mikro i makro - wykład Włodzimierza Cygana

Wykład ma być zbiorem spostrzeżeń dotyczących cech specyficznych dla dyscypliny sztuki jaką jest tkanina artystyczna.

Przemyślenia i spostrzeżenia mają charakter autorski ponieważ pochodzą od praktykującego twórcy. Treść wykładu opiera się na trzech hasłach wywoławczych:
- Przekraczanie granic - jest próbą uświadomienia jaką rolę w historii dawnej i współczesnej tkaniny pokonywanie odegrało przełamywanie granic gatunku. Ta część wykładu będzie się opierać na przykładach historycznych tapiserii jak seria Apokalipsa z Angers (XIV wiek) oraz postawi tezę, że autorski przymus przekraczania granic jaki można zaobserwować na przykładzie próby odnowienia gatunku przez kultowe Biennale w Lozannie stało się jedną z przyczyn upadku tej słynnej inicjatywy.

- Wiązanie mikro i makro - ma uzmysłowić słuchaczom, że tkanina jest tworem wielocząsteczkowym, którego poszczególne elementy scalone są przez autora metodą, która sama ma także charakter środka wyrazu. Ta cecha uzasadnia porównanie tkaniny do architektury i uświadamia rolę bliskiego kontaktu zmysłowego z dziełem sztuki tkackiej.

- Coś od siebie - to opinia artysty-tkacza mówiąca, że sama umiejętność tkania to jeszcze za mało. Aby tkanina mogła być traktowana jako dzieło sztuki powinna wchodzić w relację z czasami w jakich powstała i nosić ślad indywidualnej osobowości jej twórcy. Ostatnia część mojego wystąpienia będzie dla mnie okazją do zaprezentowania własnych dokonań w konfrontacji z przedstawionymi wcześniej przemyśleniami.

wykład 45 min. + oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile Gdynia 45 min.

9.06.2019 godz. 14:00-15:30