Wymurzanie wolności Gdański Teatr Szekspirowski Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Wymurzanie wolności

Wymurzanie wolności - Transgatunkowy Teatr SFINKS - 28 i 29 sierpnia o 21:15. Widowisko na murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego z okazji 40-lecia Porozumień Sierpniowych.

Relacja z imprezy

lis 19-20

piątek - sobota

Gdańsk, Wrzeszcz
Odnosząc się do roli miasta Gdańska jako kolebki ruchów wolnościowych we Wschodniej Europie Fundacja SFINKS (Sopockie Forum integracji Nauki Kultury i Sztuki) realizuje muzyczno-taneczno-plastyczny performans wykorzystujący, w sposób fizyczny mur Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego do metaforycznego ukazania roli wolności i solidarności w życiu jednostek i społeczeństwa, nawiązując jednocześnie do 40. rocznicy Sierpnia '80. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

Wydarzenie będzie częścią programu międzynarodowego projektu współpracy "Shaking the Walls" realizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski, dofinansowanego z Programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej. Performans będzie głosem Gdańska w projekcie, stanowiącym opowieść o procesie obalania murów fizycznych i metaforycznych w różnych krajach Europy. Wydarzenie będzie udostępnione partnerom projektu STW z Islandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Czech poprzez streaming. Ma to na celu podniesienie świadomości widzów z innych krajów europejskich o tym, jak istotną rolę pełni miasto Gdańsk w procesie przemian demokratycznych w Europie Wschodniej.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia dostępne są ONLINE oraz kasie Teatru.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz oddania podpisanego Oświadczenia (do pobrania na stronie teatru).

Regulamin wydarzenia "Wymurzanie wolności"

Drodzy widzowie, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne zachowania:
1. Podczas wydarzenia noś maseczkę tak, aby zasłaniać usta i nos.
2. Zachowaj odstęp 1,5 m od innych widzów.
3. Przynieś podpisane oświadczenie lub uzupełnij je przed wejściem na wydarzenie.
4. Stosuj się do próśb i poleceń Ochrony oraz pracowników Biura Obsługi Widza - ich zadaniem jest dbanie o wspólne bezpieczeństwo.
5. Bądź odpowiedzialny.

Informacja o biletach

Bezpłatne wejściówki dostępne są ONLINE oraz kasie Teatru.

Czytaj także