Wyścig Pływacki Timex Cup 2017 Molo w Sopocie Sopot Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Wyścig Pływacki Timex Cup 2017

Zapraszamy do udziały w wyścigach pływackich dookoła Molo TIMEX CUP 2017 pod Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu. Cel turnieju organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie jest popularyzacja pływania długodystansowego na morzu.

Przy niesprzyjających warunkach i odwołaniu wyścigu organizator może wyznaczyć nowy termin wyścigu.

Zapisy prowadzone będą w dniu wyścigu w godz. 9.00. - 11.30. na plaży przy molo od strony Łazienek południowych - wejście nr 23.

UWAGA! BARDZO WAŻNE!
Ze względów bezpieczeństwa uczestników wyścigu, prawidłowej koordynacji służb zabezpieczających zawody i komisji sędziowskiej niemożliwe będzie dopisywanie się po godz. 11.30.

Oś czasu przebiegu zawodów:
9.00 - rejestracja uczestników
11.30 - koniec zapisów (zamknięcie list)
11.30 - 11.45 - odprawa służb zabezpieczających i komisji sędziowskiej
11.45 - 12.00 - ustawianie uczestników w bramkach startowych
12.00 - planowany start


Miejsce:
- start: przy molo od strony Łazienek Płd.
- meta: przy molo od strony Łazienek Płn.
- dystans: ok. 1200 m.

W Wyścigu Pływackim dookoła Molo uczestniczyć mogą osoby, które:
- złożyły pisemne oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie w zawodach bez wszelkich roszczeń prawnych oraz w wyścigu startują na ich odpowiedzialność i z tytułu tego nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec organizatorów w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, wynikłego ze startu w wyścigu.
- podporządkują się decyzjom Komisji Sędziowskiej, specjalnie w zakresie przestrzegania trasy wyścigu pod sankcją dyskwalifikacji.
- osoby niepełnoletnie muszą zgłosić się pod opieką osoby dorosłej /rodzic, trener/
- wpisowe za wyścig wynosi 10,00, dla sopocian z Kartą Sopocką 5,00

Kategorie:
- 2001 i młodsi
- 2000 - 1991
- 1990 - 1981
- 1980 - 1971
- 1970 - 1961
- 1960 i starsi
- OPEN /osobno prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn/

Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest udział w niej co najmniej 3 uczestników /jeżeli jest mniej, to uczestnik klasyfikowany jest w kategorii młodszej/

8. Punktacja /kat. OPEN/:
I msc. - 11 pkt. , II - 9 pkt. , III - 8 pkt. , IV-7p. , V-6p. , ... , X - 1 pkt.
O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów uzyskana w dwóch lepszych startach /przy jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu, aby być klasyfikowanym należy wziąć udział przynajmniej w dwóch wyścigach/

Po każdym wyścigu:
- za msc. I-III w kat. - medale
- za msc. I-III w kat. OPEN - puchary
- za ukończenie rywalizacji pamiątkowe medale
- losowanie nagród-niespodzianek wśród uczestników imprezy
Za msc. I-III w końcowej klasyfikacji kat. OPEN i msc. I w poszczególnych kategoriach
wiekowych.

Czytaj także