stat

Wystawa "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych"

Już we wtorek, 6 lutego 2024 zapraszamy na najnowszą odsłonę wystawy Nowe nabytki zbiorów specjalnych. To świetna okazja do zaprezentowania pozyskanych rękopisów, starych druków, map, grafik, dokumentów życia społecznego, fotografii i pocztówek, ekslibrisów oraz numizmatów. Co przygotowaliśmy tym razem?

W roku 2023 odnotowaliśmy wpływ 1100 pozycji inwentarzowych. Szczególnie cieszą nas darowizny naszych Użytkowników i nie tylko, ale także zakupy ważnych obiektów wyszperanych na aukcjach, platformach zakupowych, Jarmarku Dominikańskim i oferowane przez osoby prywatne. Najstarszy artefakt wytworzono w 1457 roku, a najnowszy w 2023.

Wśród wybranych eksponatów znajdą się między innymi:

  • prawie 180-letni dokument rękopiśmienny odnoszący się do majątku w Orłowie-Kolibkach;

  • program nauczania w Gdańskim Gimnazjum Akademickim na rok 1757 lub wydana w 1556 roku w Rzymie księga proroctw św. Brygidy Szwedzkiej, założycielki zakonu brygidek i wizjonerki;

  • kolorowane mapy Rzeczpospolitej z okresu największej ekspansji terytorialnej z około 1725 roku oraz po pierwszym rozbiorze z 1773 roku;

  • ryciny z przedstawieniem uroczystości koronacyjnych Fryderyka I króla w Prusach 18 stycznia 1701 roku w Królewcu;

  • ekslibrisy Henryka Feilhauera, artysty związanego z Gdynią, projektanta pomnika "Ofiar grudnia 1970";

  • szelągi gdańskie z XV wieku z czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka;

  • wydany przez Rząd RP na uchodźstwie oficjalny dokument informujący o ludobójstwie Żydów opracowany m.in. na podstawie raportów Jana Karskiego;

  • plakaty propagandowe i karta pocztowa z 1914 roku upamiętniająca Dzień Szklarza w Gdańsku.


Zapraszamy od 6 lutego do 30 kwietnia 2024 roku do historycznego gmachu biblioteki przy ul. Wałowej 15. Otwarcie wystawy: we wtorek 6 lutego o g. 13.00.