Wystawa rysunku prof. Andrzeja Pniewskiego Galeria Gdańsk Sprawdź!
stat

Wystawa rysunku prof. Andrzeja Pniewskiego

W listopadzie 1973 roku, po upływie roku od ukończenia studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Andrzej Pniewski został zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni profesora Ryszarda Semki. W ciągu 45 lat pracy na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe. Od 4. października będzie można oglądać wystawę rysynku.

wernisaż: 04.10.2019, godz. 18:00
wystawa czynna: 04.10-14.10.2019

Profesor zwyczajny, Andrzej Pniewski, jest promotorem ponad stu dyplomowych opracowań magisterskich oraz ponad 50 licencjackich z dziedziny sztuki użytkowej. W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne projekty architektoniczne, wnętrzarskie i wystawiennicze. Jest współautorem opracowań konkursowych w wielu dziedzinach twórczych a także uczestnikiem gremiów oceniających kunszt artystyczny innych twórców.

W latach 2005-2008 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Profesor Andrzej Pniewski jest inicjatorem powstania kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Wielokrotnie był nagradzany przez kolejnych rektorów Akademii za zaangażowanie w działalności dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uczelni. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. W 2013 roku otrzymał Złotą Odznakę "Zasłużonego dla Kultury Polskiej" a w roku 2018-tym został odznaczony orderem Gloria Artis.