Zdrowi, bezpieczni, aktywni Scena Teatralna NOT Gdańsk Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Zdrowi, bezpieczni, aktywni

Zdrowi, bezpieczni, aktywni to hasło tegorocznego Dnia Seniora organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdańska edycja wydarzenia odbędzie się 17 października na Scenie Teatralnej Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6.

w każdy czwartek (do 23.07), g. 14:00 - 15:30

Gdańsk, online
Początek o godzinie 09.30, a rejestracja uczestników już od 9.00.

Uczestnicy spotkania będą mogli zobaczyć prezentacje: 85 lat minęło ZUS zmienia się dla Ciebie przygotowaną przez gdański Oddział ZUS oraz Trzeci wiek w zdrowiu autorstwa ekspertów z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. W panelu dyskusyjnym pod hasłem Zdrowy, bezpieczny, aktywny senior wezmą udział przedstawiciele Bankowców dla Edukacji Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Policjanci przedstawią także film edukacyjny.

Na scenie wystąpią Kapela z Nowego Dworu Gdańskiego, zespół Fala ze Stegny, Nutki Radości z Malborka i Żuławskie Bursztynki.

Równolegle, pomiędzy 9, a 13.30 wszyscy chętni będą mogli skorzystać porad, ofert i informacji na przygotowanych stanowiskach. Swoje propozycje dla przedstawią: Bankowcy dla Edukacji Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Integracja w Gdyni, Centrum Medyczne Synexus, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Gdański Urząd Pracy Centrum Pracy Seniorek i Seniorów, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Uniwersytet Trzeciego Wieku ATENEUM, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Na gości czekać będzie kawa, herbata i przekąski.

Program
Całość potrwa do godziny 14.55.

I. 09.00 09.30 Rejestracja gości
II. 09.30 - 14.55 wystąpienia i prezentacje
09.30 - 10.00 Powitanie
Pani Aneta Pawłowska - Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku,
Pan Eugeniusz Podolak - Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Gdańsku.

SESJA I
10.05 - 10.35 85 lat minęło ZUS zmienia się dla Ciebie - Oddział ZUS w Gdańsku.
10.40 - 11.15 Trzeci wiek w zdrowiu - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia.
11.15 12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek. Emisja filmu edukacyjnego Policji.
11.45 12.15 Kapela z Nowego Dworu Gdańskiego; Fala ze Stegny.

SESJA II
12.20 - 13.05 Zdrowy, bezpieczny, aktywny senior porozmawiajmy - panel dyskusyjny
13.10 - 13.50 Podsumowujemy, wyróżniamy, nagradzamy. PZERiI
13.55 - 14.55 Żuławskie Bursztynki; Nutki radości z Malborka, Kapela z Nowego Dworu Gdańskiego