Zespół Wokalny Klubu MW ORP Błyskawica - Okręt Muzeum Gdynia Sprawdź!
stat
Impreza już się odbyła

Zespół Wokalny Klubu MW

Zapraszamy na koncerty plenerowe Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej na pokładzie ORP "Błyskawica".

Występy odbędą się w godzinach 13:15 - 14:00. Na czas trwania koncertu, okręt jest wyłączony ze zwiedzania.

koncerty w Trójmieście