Automobilklub Morski - Klub Obywatelski

Cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Filmy

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.