BTF - Bezpieczeństwo Twojej Firmy - USŁUGI BHP i PPOŻ.

  • Godziny otwarcia

    pn-sob 8:00 - 18:00

    ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

  • b...@wp.pl Wyświetl e-mail

OD WIELU LAT Z POWODZENIEM ROZWIĄZUJEMY NAJTRUDNIEJSZE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. TO CO NAS WYRÓŻNIA TO KONKURENCYJNE CENY, DYSPOZYCYJNOŚĆ I SZYBKI CZAS REALIZACJI. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

ZAKRES USŁUG

◦ analiza i kontrola bieżącego stanu ochrony ppoż.

◦ stały nadzór nad obiektami i terenami

◦ opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ( IBP )

◦ kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

◦ opiniowanie projektów budowlanych, analiza dokumentacji (związanej z ochroną ppoż.) przed zgłoszeniem obiektu celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie

◦ opracowywanie ekspertyz technicznych (pożarowo - budowlanych) dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego (żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne, hotele itp.)

◦ wykonywanie projektów technicznych/wykonawczych instalacji oddymiania grawitacyjnego (np. w klatkach schodowych istniejących budynków)

Opinie, ekspertyzy i analizy uzgadniane są z
Rzeczoznawcą d/s Zabezpieczeń Przeciwpożarowych


OFERUJEMY RÓWNIEŻ


◦ prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej (teoretyczne i praktyczne)
◦ opracowywanie planów ewakuacyjnych obiektu w formacie .dwg
◦ organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych
◦ wyposażanie obiektów w znaki ewakuacyjne oraz w podręczny sprzęt gaśniczy
◦ przeglądy, konserwację i legalizację gaśnic oraz innych systemów ppoż.
◦ próby wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznychOFERUJEMY SZKOLENIA BHP:

1. Szkolenie wstępne BHP
instruktaż ogólny
instruktaż stanowiskowy

2. Szkolenie okresowe BHP
stanowiska robotnicze
administracyjno - biurowe
inżynieryjno - techniczne
osoby kierujące pracownikami
wykonujących zadania służby BHP

Szkolenia prowadzone wg programu ramowego zgodnego z rozporządzeniem MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP i dostosowanego do potrzeb Klienta.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, w ramach oferty naszych szkoleń
zapewniamy indywidualne programy szkolenia dla poszczególnych grup pracowniczych.

Posiadamy niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia w/w szkoleń, a także wyposażenie, które gwarantują wysoki poziom prowadzenia zajęć.

W przypadku dużych grup - cena do negocjacji :)

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.