Niepokorne Projekty, Które Zwracają Uwagę - To Zadanie Dla Nas...
Przeciwko Lokatorom- Oszustom - W Obronie Prawa Własności.
Ponosimy Odpowiedzialność Za Skuteczność Swoich Działań.
Mediacje Lokatorskie - Zawsze Zgodnie z Prawem.

Oferujemy profesjonalną obsługę Klientów biznesowych oraz indywidualnych.
Odzyskujemy nieruchomości z rąk nieuczciwych najemców. Opieramy się na wiedzy i kwalifikacjach naszych pracowników. Przeprowadzamy legalne i zgodne z prawem MEDIACJE LOKATORSKIE ! W obronie prawa własności.

Stosujemy optymalne narzędzia i efektywne strategie, aby w najkrótszym możliwym czasie wykonać zlecenia powierzone przez naszych Klientów.
Stosujemy rozwiązania niestandardowe.
Wykonujemy szeroki zakres zadań przy dobraniu odpowiednich środków.
Jesteśmy rzetelnym partnerem dla swoich Klientów, wszystkie projekty realizujemy z absolutnym zaangażowaniem.
Mamy doświadczenie zarówno w obszarach operacyjnych jak i technicznych.
Do każdego powierzonego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu zapewniamy wszechstronną obsługę, z naciskiem na potrzeby Klienta i jego oczekiwania.
Rozwiązanie powierzonego zlecenia jest dla nas zawsze nadrzędnym celem.
Nasi pracownicy cechują się dużą elastycznością w wykonywaniu powierzonych zadań, otwartością oraz zrozumieniem Klienta. Cechują się pełną dyspozycyjnością, udzielając Klientowi zawsze pełnego wsparcia.
Działamy legalnie, prowadząc wszelkie działania, nie łamiąc obowiązującego prawa.

STAŁA WSPÓŁPRACA

NEGOCJACJE/MEDIACJE LOKATORSKIE - ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

Eksmisja  to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa.
Posiadając niezbędną dokumentację przeprowadzamy MEDIACJE LOKATORSKIE lokalu użytkowego i innych nieruchomości w imieniu Właściciela, przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz z wsparciem AGENTÓW CBBP.
W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania lokalu.
Udzielamy zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w mediacjach z lokatorem/najemcą. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres).
Sprawujemy pieczę nad lokalem/nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.
Działania CBBP są rejestrowane.
 
ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI
Prowadzimy działania mające na celu odzyskanie nieruchomości, które zostały nieuczciwie zajęte, bądź przejęte przez osoby trzecie, nieuczciwych wspólników, lokatorów, najemców. Przeprowadzamy działania dochodzeniowo-śledcze w połączeniu z profesjonalnym wywiadem gospodarczym. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie, zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej, w trakcie jej trwania (często latami) jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w sytuacji gdy żaden Organ Państwowy nie jest w stanie pomóc.
Działania CBBP są rejestrowane.

ABONAMENT EXMISER
EXMISER - abonament prewencyjny chroniący Właścicieli nieruchomości przed Oszustami
Program, który na zasadach prewencyjnych chroni Właścicieli mieszkań na terenie całej Polski.
Odbiorcą może być każda osoba posiadająca nieruchomości na wynajem.
Jedyna taka oferta na rynku, obejmująca interwencje terenowe Agentów CBBP.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)
Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.
Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Zalety pieczęci:
skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników.

NIERUCHOMOŚCI
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami jest m. in. podejmowaniem strategicznych decyzji i administrowaniem dotyczących nieruchomości.
Kierując się ochroną interesów Klienta firma CBBP wykonuje czynności administrowania i/lub zarządzania nieruchomością.
Zakres usług obejmuje m.in.:
ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
zapewnienie właścicielowi informacji o sytuacji lokalu oraz dostęp do tych dokumentów,
podpisywanie wszelkich umów najmu, podnajmu, dzierżawy, jak i ich rozwiązywanie,
dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości przez najemców lub osoby ich odwiedzające,
gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, technicznej i prawnej
Na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta - działanie w jego imieniu i sprawach dotyczących nieruchomości:
reprezentowanie Właściciela wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz w stosunkach z najemcami,
reprezentowanie Właściciela wobec osób trzecich, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o dostawy, roboty, bądź usługi.

DETEKTYW
POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE

Do uprowadzenia rodzicielskiego dochodzi, gdy jedno z rodziców/ opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica/ opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.
Uprowadzenie rodzicielskie następuje m. in. w momencie, gdy tuż po procesie rozwodowym jeden z rodziców całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich lub posiadający ograniczone prawa rodzicielskie porywa dziecko. Wyrok rozwodowy jest podstawą do podjęcia działań przez policję. Często organy ścigania nie interweniują od razu. Od momentu uprowadzenia do chwili rozpoczęcia poszukiwań upływa jakiś czas, który firma CBBP jest w stanie racjonalnie wykorzystać.
Innym przypadkiem uprowadzenia dziecka jest sytuacja, gdy porwania dokonuje rodzic posiadający pełnię praw, który wbrew wiedzy i woli drugiego ukrywa miejsca pobytu dziecka. W tej sytuacji policja nie ma podstaw, aby podjąć działania zmierzające do odebrania dziecka, gdyż nie jest ono złamaniem prawa.
Bardzo ważne jest podjęcie jak najszybszych czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu dziecka poprzez wykonanie szeregu czynności wyjaśniających ewentualny powód, przyczynę czy związek innych osób jakie mogły pojawić się w związku z danym zaginięciem.
Rodzina z uwagi na więzi emocjonalne z zaginionym dzieckiem i przeżywanie szoku często nie jest w stanie racjonalnie podejmować czynności w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.
Firma CBBP zajmuje się kompleksowymi poszukiwaniami rodzicielskimi:
ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia,
odnalezienie świadków zdarzenia,
odnalezienie sprawców porwania,
odnalezienie poszukiwanego dziecka.
Kontakt z CBBP w sprawach dotyczących poszukiwań rodzicielskich jest możliwy całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Telefon 790-850-921.

 
POZYSKIWANIE DOWODÓW ZDRADY PARTNERA

Dokonujemy wiarygodnej dokumentacji działań oraz zachowań potencjalnie niewiernego partnera. Zebrany materiał może stanowić dla Sądu dowód w sprawie rodzinnej.
 
WERYFIKACJA PRZESZŁOŚCI
Poprzez działania operacyjne ustalamy wydarzenia, zdarzenia z przeszłości danej osoby. Ustalamy powiązania rodzinne prowadząc przy tym pełną dokumentacje zaistniałych ważnych sytuacji w życiu.
 
WYWIAD GOSPODARCZY
Pozyskujemy informacje dotyczące sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Zbieramy informacje rynkowe niezbędne w działalności biznesowej, mające na celu ochronę firmy przed nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami biznesowymi oraz szacowaniem ryzyka współpracy, jak i zdobywaniem przewagi konkurencyjnej.
 
WERYFIKACJA KONTRAHENTA
Sprawdzamy kondycję ekonomiczną oraz biznesową potencjalnego kontrahenta, pozyskujemy rzeczywiste informacje oraz opinie od innych podmiotów a także pracowników. Badamy powiązania biznesowe , osobowe, weryfikujemy historię podmiotów i osób powiązanych.
 
WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW
Przeprowadzamy profesjonalną kontrolę pomieszczeń biurowych, pojazdów oraz sprzętu pod kątem obecności urządzeń szpiegowskich( ukrytych kamer, podsłuchów, lokalizatorów gps itp.)
 
POZYSKIWANIE INFORMACJI NA TEMAT MAJĄTKU
Prowadzimy działania zmierzające do wykrycia zatajonego majątku oraz źródła dochodu. Ustalamy jego składniki oraz stan prawny. Zebrane informacje są pomocne w sprawach rodzinno-alimentacyjnych oraz rozliczeniach prywatnych.
Odzyskiwanie utraconego mienia
Pomagamy odzyskać utracone mienie- własności i prawa majątkowe, które zostało przywłaszczone/ przejęte przez osoby trzecie w sposób bezprawny (wywłaszczone nieruchomości,  przejęte nieruchomości, spadki, majątki rodzinne ).
 
USTALANIE ADRESU
Ustalamy miejsce zamieszkania, pobytu oraz miejsce zatrudnienia wskazanej przez Klienta osoby.

WINDYKACJA TWARDA – BEZPOŚREDNIA
Prowadzimy działania polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem mające na celu odzyskanie należności Klienta. Zapewniamy aktywną i bezpieczną windykację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi. Nie marnujemy czasu na wysyłanie korespondencji czy też nękanie telefonami. Gromadzimy informacje majątkowe o dłużniku, również dotyczące ukrytego majątku, który został przepisany na bliskich ale zarządzany jest przez dłużnika. Prowadzimy negocjacje dotyczące spłaty długu oraz należności z tytułu niezapłaconych faktur, weksli, umów pożyczki, umów najmu, roszczeń alimentacyjnych  oraz pracowniczych, nakazów zapłaty. Współdziałamy w dokonywanych czynnościach, z poparciem od strony pełnego pakietu prawnego- stała współpraca z Kancelarią Prawną oraz z Komornikiem.
 
PORADY, DORADZTWO
prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne spadkowe, prawo pracy, dochodzenie odszkodowań.
 

Artykuł o nas

Zdjęcia

Ranking najlepszych

Opinie Średnia ocen: 5.8 (16)

 • n a j l e p s z a decyzja jaką mogliśmy podjąć.

  Mieliśmy duży problem z lokatorami w naszym mieszkaniu. Niepotrzebny stres, stale rosnące koszty, wizyty na policji i w kancelariach prawnych. Policja mówiła, że jest bezsilna, a kancelaria, że potrzeba czasu którego my nie mieliśmy. W mieszkaniu przebywali lokatorzy, którzy nie mieli ochoty płacić. My natomiast jako właściciele co miesiąc ponosiliśmy wszystkie koszty i żadna instytucja nie będzie się nad nami litować. Po miesiącach przepychanek i ze stale zwiększającym się długiem, pełni obaw zgłosiliśmy się do CBBP i to była n a j l e p s z a decyzja jaką mogliśmy podjąć. Zostaliśmy potraktowani ze zrozumieniem i pełnym zaangażowaniem. Od początku do końca profesjonalizm i pełna dyspozycyjność. W ciągu kilku dni odzyskaliśmy klucze i spokój. Z czystym sercem polecam wszystkich właścicielom mieszkań którzy mają problem z nierzetelnym lokatorem. Dziękujemy Panu Markowi, Pani Paulinie i całemu zespołowi CBBP za to co robią ! Życzymy wielu sukcesów i oby tak dalej :)

  Obsługa 6
  Czas realizacji 6
  Skuteczność 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Magda (kobieta, pow. 40 lat)

 • Basia - opinia

  Polecam z całego serca. Pełen profesjonalizm. Gdyby nie firma CBBP zapewne nie odzyskałabym tak szybko swojego mieszkania.

  Oferta 6
  Obsługa 6
  Jakość usług 6
  Skuteczność 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Basia

 • mariuszlekarz - opinia

  Miałem do wyrzucenia z lokalu kobietę z dziećmi - sprzedawca mówił mi, że sprawa prosta, bo kobieta głupia. Sprawa była trudniejsza niż się zdawało, ale firma nawet przy zakazie eksmisji na poziomie rozporządzenia dała radę. Strasznie się cieszyłem jak oglądałem wideo z całej akcji na delegacji we Francji. Polecam - robią wszystko, a nawet jak nielegalnie to udaje im się zagadać głupich policjantów.

  Obsługa 1
  Czas realizacji 1
  Skuteczność 1
  Przystępność cen 1
  Ocena ogólna 1

  mariuszlekarz

 • Anna - opinia

  Bardzo dziękuję za pomoc w sprawie dla mnie beznadziejnej. Poza klasycznym przykładem lokatora, doszły jeszcze rękoczyny, ubliżanie i przemoc psychiczna. Zależało mi na polubownym i zgodnym z prawem zakończeniu sprawy i tak było. Wielkie podziękowania dla Pani Pauliny za wsparcie i podtrzymywanie na duchu jak również dla Pana Bartosza za przejęcie się moją sprawą i ludzkie podejście, dziękuję za cierpliwość też do mnie, do moich obaw i lęków. Jeśli ktoś jest w sytuacji bez wyjścia to tylko Cbbp

  Oferta -
  Obsługa -
  Jakość usług -
  Skuteczność -
  Przystępność cen -
  Ocena ogólna 6

  Anna

 • klientka z Radomia - opinia

  Firma godna polecenia, jeżeli masz kłopoty z nieuczciwymi lokatorami firma cbbp uwolni Cię od problemu. Działają na terenie całej Polski, szybko, sprawnie ,profesjonalnie i najważniejsze ,że skutecznie. Polecam !!! / jedyna taka firma w Polsce dzięki której odzyskasz mieszkanie i utracony spokój w sytuacji tzw. beznadziejnej /

  Obsługa 6
  Czas realizacji 5
  Skuteczność -
  Przystępność cen 5
  Ocena ogólna 6

  klientka z Radomia