Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.