• b...@dedal... Wyświetl e-mail

Od 2004 roku powodzeniem wspieramy swoich Klientów we wnioskowaniu o dotacje, rozliczaniu projektów, audycie i monitoringu projektów finansowanych ze środków UE, a od 2008 roku w ochronie danych osobowych i analizie ryzyka, a także ISO 27001

Dlaczego my...?

Doświadczenie

Od wielu lat z sukcesem wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu realizacją i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE. Łącznie pozyskaliśmy dofinansowanie na przeszło 20 projektów, a rozliczyliśmy ponad 30 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nie bez znaczenia jest też nasze doświadczenie w audycie i kontroli projektów – weryfikacja ponad 100 projektów, o łącznej wartości prawie 2 mld zł, pozwala nam spojrzeć na projekt
z drugiej strony i zmniejsza ryzyka dla realizacji projektu już na etapie przygotowywania wniosków dotacyjnych oraz w trakcie jego realizacji.

 
Od 2008 roku zajmujemy się również zagadnieniami w zakresie ochrony danych osobowych, wdrażając wymagane prawem procedury i przygotowując klientów do kontroli w tym zakresie.


Wiedza

Liczne certyfikaty, uprawnienia i szkolenia, które odbyliśmy i odbywamy (lub prowadzimy) w zakresie projektów UE, finansów, audytu, zarządzania projektami, ochrony informacji, ochrony danych osobowych, w tym w zakresie przygotowania do RODO, a także ISO/IEC 27001 sprawiają, że jesteśmy zawsze na bieżąco.

Możemy wspomóc naszych klientów również w procesach komplementarnych z pozyskiwaniem dotacji czy wdrażaniem wewnętrznych procedur, m.in. w procesie rozliczania, finansowym, księgowym, kadrowym, prawnym, audytu projektu czy zarządzaniu zgodnie z certyfikowanymi metodykami (PRINCE2, PMI).
Od 2018 roku świadczymy usługi w zakresie wdrażania i audytu ISO/IEC 27001
 
Kompleksowość

Nasze usługi w zakresie przygotowania projektu obejmują cały proces aplikowania o dotację, aż po podpisanie umowy dotacyjnej, etap realizacji i rozliczania projektu. Jesteśmy w stanie dla Państwa zrealizować także monitoring i ewaluację czy niektóre zadania merytoryczne. Możemy przeprowadzić audyt realizacji projektu – zarówno zewnętrzny, jeżeli jest wymagany przez instytucję zarządzającą jak i audyt wewnętrzny, a potrzeby kontroli i zarządzania. Możemy przygotować Państwa do kontroli zewnętrznej, zapewnić obsługę w trakcie kontroli lub spróbować pomóc wyjść z opresji w razie niekorzystnych ustaleń kontrolerów.

Od początku do końca zajmiemy się wdrożeniem procedur bezpieczeństwa informacji, w tym niezbędnych w obliczu zmian prawnych wymaganych rozporządzeniem RODO. Nasze usługi obejmują zarówno audyt bezpieczeństwa, analizę ryzyka, opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur i wzorów dokumentów, szkolenia pracowników czy kontrole wewnętrzną stosowania obowiązujących procedur. Wdrażamy procedury ISO/IEC 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji, prowadzimy audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony  

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym biurami rachunkowymi, biegłym rewidentem, audytorami, kancelarią prawną, firma IT, doradcami zawodowymi, ewaluatorami. Mamy profile zaufane w e-puap, jesteśmy mobilni, wyposażeni i gotowi.


Bezpieczeństwo i gotowość

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym osobami specjalizującymi się
w dofinansowaniach dla różnych branż, biurami rachunkowymi, biegłym rewidentem, audytorami, kancelarią prawną. Możemy rozpocząć świadczenie naszych usług choćby dziś. Mamy profile zaufane w e-pułap (niezbędne do obsługi systemu SL2014), jesteśmy mobilni, wyposażeni i gotowi.

Nasz stały zespół tworzy czteroosobowy zespół, którego trzon stanowi współwłaściciel firmy, Krzysztof Gliński, 12 lat związany z projektami UE, audytem, kontrolą, ochroną danych osobowych, szkoleniami i doradztwem w całym tym zakresie, Ola, od 8 lat zajmująca się przygotowywaniem wniosków, rozliczaniem i audytem projektów UE, Iwona, od 8 lat zarządzająca projektami UE, zmianami w firmach i posiadająca doświadczenie w zakresie wdrażania procedur ISO oraz wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i zmian pod RODO, a także Emilia i Milena wspierające zespół.

Zdjęcia

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.