Fundacja FLY działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności SENIORÓW. Realizuje szereg projektów oraz organizuje regularne zajęcia (artystyczne, ruchowe, komputerowe), lektoraty, wykłady, wycieczki, spotkania itp.
ZAPRASZAM

Fundacja FLY działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Prowadzi bogatą działalność na rzecz osób starszych. W ramach projektu "Ciągle Młodzi" organizuje wykłady, lektoraty, zajęcia artystyczne, hobbystyczne i kursy komputerowe dla ponad 800 Gdynian w wieku 55+. Fundacja dba o integrację środowiska przez organizację zabaw, udział w spektaklach teatralnych i pokazach filmowych. Organizuje wycieczki krajoznawcze, spotkania literackie, "Dyskusyjny Klub Książki". Fundacja prowadzi także Kosakowski Klub Seniora. Przy Fundacji działa "Y's Men's Club Gdynia", który prowadzi pierwszy w Trójmieście sklep charytatywny "Z głębokiej szuflady". Dochód przeznaczony jest na działalność Klubu Młodzieżowego FLY, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji prowadzi projekt "Czytamy Razem" na rzecz dzieci zagrożonych dysleksją. Fundacja ma ponad 400 stałych wolontariuszy.


Fundacja FLY, chociaż powstała w czerwcu 2012 roku, rozwija się bardzo dynamicznie. Obejmuje swoimi działaniami ponad 1200 osób - dzieci, młodzieży i seniorów, realizując następujące projekty:

Projekt "Ciągle Młodzi" oraz "Ciągle Młodzi II"
Pierwszą grupą, na rzecz której Fundacja podjęła działania, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli "starsza młodzież". Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Działania projektu obejmują także organizację wyjść do teatru, kina, zabawy integracyjne oraz szkolenie wolontariuszy. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału dla seniorów w zajęciach jest symboliczny. W projekcie "Ciągle Młodzi" realizowanym od września 2012 do czerwca 2013 wzięło udział 600 osób. Zajęcia prowadziło ponad 40 wolontariuszy. Projekt "Ciągle Młodzi II" realizowany od lipca do grudnia 2013 obejmuje swym działaniem ponad 800 osób, na rzecz których pracuje 63 wolontariuszy. Projekt dofinansowany jest przez MPiPS w ramach Rządowego Projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oraz przez gminę miasta Gdynia.

Y's Men's Club Gdynia i Klub Młodzieżowy FLY
Z inicjatywy grupy seniorów we wrześniu 2012r. przy Fundacji FLY powołano do życia klub charytatywny Y's Men's Club Gdynia. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pierwszą inicjatywą Klubu był udział w 21. Finale WOŚP. Dzięki zaangażowaniu jego członków zebrano ponad 12.000 zł. Kolejną inicjatywą jest organizacja sklepu charytatywnego "Z głębokiej szuflady". W sklepie działającym w siedzibie Fundacji przy ul. Świętojańskiej 36/2 w Gdyni w drugą i czwartą sobotę miesiąca sprzedawane są przedmioty ofiarowane przez mieszkańców - nowe lub w bardzo dobrym stanie, m.in.: bibeloty, dekoracje, zabawki, książki, przybory szkolne, artykuły gospodarstwa domowego, ozdoby, kosmetyki, naczynia, płyty CD i DVD... Dochód przeznaczony jest na działanie Klubu Młodzieżowego FLY, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej niezamożnej młodzieży przez organizację doraźnej pomocy w nauce, regularne korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i opiekę świetlicową. Zakończono nabór wolontariuszy. Projekt wspiera 16 wolontariuszy. Zajęcia Klubu rozpoczynają się 20 listopada.

Kosakowski Klub Seniora
Od września 2013r. działa w Kosakowie Klub Seniora prowadzony przez Fundację FLY. Zróżnicowane zajęcia dla 100 beneficjentów odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. W Klubie zajęcia prowadzi 12 wolontariuszy. Projekt dofinansowany jest z budżetu gminy Kosakowo.

Poznaj Polskę z Fundacją FLY
W 2012 i 2013 Fundacja zorganizowała cykl tygodniowych wycieczek służących poznaniu ludzi, kultury, historii, religii i przyrody wschodnich rejonów naszego kraju - Podlasia, Roztocza i Podkarpacia. W czterech wycieczkach udział wzięło 200 osób. Poznanie nieznanych zakątków kraju albo powrót do korzeni to dwa główne powody, dla których gdynianie, głównie starsi, podejmują trud tych wycieczek. Dlatego Fundacja jako organizator szczególnie dba o dobre warunki i wspaniałą, niezapomnianą atmosferę. Uczestnicy przekonują się, jak bardzo Polska zmieniła się in plus w ostatnich latach i chcą wracać w odwiedzane regiony z rodzinami.
Dzięki wycieczkom Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją Oikonomos z Białegostoku i przygotowała cykl spotkań pt. "Poznajemy kulturę prawosławia", podczas których gdynianie będą mogli dowiedzieć się wiele na temat szeroko pojętej kultury ziem wschodnich: historii, architektury, muzyki, sztuki, a także przyrody, kuchni regionalnej i życia codziennego rdzennych jej mieszkańców. Pierwsze spotkanie 29 listopada o godz. 12.00 w PPNT w Gdyni. Pilotażowo w trakcie ferii zimowych w lutym 2013r. zorganizowaliśmy dwutygodniowe "Warsztaty pisania ikon".
Fundacja w ramach projektu "Ciągle Młodzi" zorganizowała siedem jednodniowych wycieczek, których celem było przybliżenie ciekawych miejsc naszego regionu. W wycieczkach, współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz miasto Gdynia, wzięło udział 350 osób. Miejsca, które odwiedzamy, są wyjątkowe z uwagi na bogactwo kulturowe, historię, walory przyrodnicze lub krajoznawcze. Służą doskonale zaspokajaniu potrzeb poznawczych, a także aktywizują starszych gdynian.

Fundacja organizuje także comiesięczne "Spotkania poetyckie", które przyciągają rodzimych poetów oraz wielbicieli poezji. Stwarzamy możliwość prezentacji swojej twórczości lub poezji innych autorów.

W Fundacji swoje miejsce znalazł także Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. Fundacja udostępniła swoją pracownię komputerową dla realizacji projektu mającego na celu zachęcić i przekonać seniorów do korzyści, jakie mogą czerpać z nowoczesnych technologii informatycznych. Dla tych, którzy "złapali bakcyla" i chcą pogłębić swoją wiedzę Fundacja prowadzi regularne kursy komputerowe. W 2013 roku przeszkolonych zostało 390 osób w wieku 55+.

Fundacja we współpracy z Akwarium Gdyńskim zorganizowała warsztaty dla seniorów służące poznaniu biologii Morza Bałtyckiego. Starsza młodzież uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach Akwarium, poznając różne zagadnienia z tej ciekawe dziedziny. Wiedza, jaką uczestnicy zdobywają podczas zajęć, daje możliwość dzielenia się nią z wnukami.

Projekt "Czytamy Razem".
Fundacja w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Dysleksji prowadzi ogólnopolski projekt "Czytamy Razem", którego celem jest pomoc dzieciom zagrożonym dysleksją rozwojową. polega na organizacji w szkołach w oparciu o wolontariat regularnych zajęć aktywnego czytania, których metodologia opracowana została przez światowej sławy znawczynię tematu, prof. dr hab. Martę Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie projekt obejmuje swoim zasięgiem 45 szkół. W projekt zaangażowanych jest prawie 300 wolontariuszy.

Co wyróżnia Fundację FLY spośród innych organizacji w Gdyni:
- nietuzinkowy program skierowany do dzieci, młodzieży i seniorów - zagrożonych wykluczeniem społecznym
- bardzo dobra organizacja
- zasięg działań - liczba beneficjentów objętych działaniami Fundacji
- liczba aktywnych stałych wolontariuszy

Filmy

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.