ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | kierunek PRAWNO BIZNESOWY | ZDROWIE PUBLICZNE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w naukach społecznych i inżynierskich               Gdańsk | Kartuzy | Tczew | Słupsk | Olsztyn

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe- studia przez Internet

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
 
         kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski |
                    kursy przygotowujące do matury  |  szkolenia

                                                  gsw.gda.pl


 

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała    w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną  i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia
   (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia
   uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym)   i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na  wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też   w  Wydziałach Zamiejscowych w: Kartuzach, Tczewie, Słupsku i    Olsztynie.  Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:
na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.


KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 

Wydziały Zamiejscowe Gdańskiej Szkoły Wyższej:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
KARTUZY ul. Mściwoja II 24 tel. 58 681 21 80, 6000 11 673, kartuzy@gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl


  www.gsw.gda.pl


Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja biznesowa
administracja europejska
administracja publiczna
administrowanie informacją
bezpieczeństwo publiczne
finanse i rachunkowość

Kierunek Prawno-Biznesowy

Kierunek: Zdrowie publiczne
Specjalności:

zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
zarządzanie bezpieczeństwem żywności
zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
zdrowie psychiczne i terapia uzaleznień
organizacja i zarządzanie pomocą społeczna

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

kryminalistyka 
kuratorska
patologie społeczne
penitencjarna

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria budownictwa
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria produkcji 
logistyka i zarządzanie transportem
mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja
finanse i rachunkowość
psychopedagogika pracy
zarządzanie
zarządzanie projektami unijnymi


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera  i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria zarządzania
systemy mechatroniczne
odnawialne źródła energii
zarządzanie jakością
zarządzanie logistyką
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość


STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2-semestralne
Dietetyka  - 2-semestralne
Master of Public Administration - 3- semestralne
Uwarunkowania i organizacja rolnictwa - 2-semestralne
Zarządzanie administracją publiczną - 2-semestralne
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty -2-semestralne
Zarządzanie projektem - 2-semestralne
Zarządzanie w ochronie zdrowia -2-semestralne
Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO (Nowość!!!) -2-semestralne

 Kursy z języków obcych i kursy maturalne
Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej
proponuje i zaprasza na całoroczne kursy z języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i wymienionych wcześniej języków obcych.

Kursy językowe zakładają rozwój umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w sytuacjach codziennych z uwzględnieniem czterech podstawowych kompetencji językowych t.j. mówienia, pisania, czytania  i słuchania ze zrozumieniem. Kursy dla maturzystów mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz  języków obcych:  angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Na kursach będziemy koncentrować się na przećwiczeniu wszystkich technik egzaminacyjnych z uwzględnieniem podziału na egzamin pisemny i ustny. Kursy prowadzone są w oparciu  o repetytorium maturalne  i arkusze egzaminacyjne.


KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24 B,  Gdańsk
Rekrutacja GSW
tel.  (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 w.46, w. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl

                                           ZAPRASZAMY !


Nowości: Kierunek Prawno-Biznesowy, Zdrowie publiczne

 
Naszym  Studentom  oferujemy:
wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków, wyjazdy, płatne staże i  praktyki z programu Erasmus+ rozbudowany system stypendialny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW, liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii, naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa .


 

Filmy

Zdjęcia

Opinie Średnia ocen: 5.6 (13)

 • Marcin J.

  Jestem studentem tej szkoły. Bardzo wszystkim polecam. Uczelnia na której można spokojnie połączyć naukę z pracą. Wykładowcy bardzo uprzejmi. Dobry kontakt również z dziekanatem. Wszędzie miła obsługa oraz chęć pomocy studentowi. Zdecydowanie polecam.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 5
  Wyposażenie 5
  Przystępność cen 5
  Ocena ogólna 6

  Marcin J (mężczyzna, 19-30 lat)

 • Tomasz - opinia

  Polecam z całego serca tą uczelnię ! Już w trakcie studiów udało mi się złapać dobrze płatną pracę związaną z moim kierunkiem. Studiowanie,w trybie zaocznym można pogodzić spokojnie z pracą na etacie. Jestem obecnie na ostatnim semestrze i małymi krokami przygotowuje się do obrony tytułu inżyniera.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 6
  Wyposażenie 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Tomasz

 • Weronika EM - opinia

  Polecam tę uczelnie, wykładowcy bardzo w porządku, profesjonalne przekazują swoją wiedzę, nie ma problemu z zaliczaniem przedmiotu są dla studenta a nie przeciwko niemu. Przy uczelni duży bezpłatny parking.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 6
  Wyposażenie 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Weronika EM

 • Małgorzata - opinia

  Gorąco polecam Gdańską Szkołę Wyższą. Wykłady prowadzone w ciekawy sposób, poziom nauczania wysoki. Ponadto bardzo pomocny Dziekanat.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe -
  Wyposażenie -
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna -

  Małgorzata

 • lidia łożyńska - opinia

  Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na podjęcie nauki w GSW w Gdańsku. Szkoła pod każdy względem spełnia moje oczekiwania.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 6
  Wyposażenie 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  lidia łożyńska