Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta

Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta

Wybierz numer

58 341-10-42 344-59-16

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego.

Pogotowie Opiekuńcze to publiczna placówka interwencyjna instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przypomina w swej specyfice zarówno oddział ratunkowy szpitala, jak i górskie schronisko. Przede wszystkim ma być dla podopiecznych życiową busolą wskazującą właściwy kierunek, bezpiecznym miejscem tymczasowego pobytu, nabierania zaufania do świata dorosłych, sił do dalszej drogi i wiary w siebie. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoznanie diagnostyczne sytuacji rodzinnej i potrzeb dziecka, to one są gwarantem skutecznej dalszej pomocy. Zapewniając opiekę całodobową naszym podopiecznym stawiamy bardzo mocno na diagnozę i zainicjowanie działań terapeutyczno-wspierających.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.