Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Sopocie, popularnie zwane "Górą Zamkową" lub "Patelnią", położone jest przy ul. Haffnera 63. Jest najstarszym zabytkiem Sopotu.

Grodzisko w Sopocie jest oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Na terenie grodu powstał skansen archeologiczny, a tuż obok pawilon wystawienniczy.
Grodzisko jest pozostałością po istniejącym w okresie od VIII-X wieku grodzie. Położone jest w odległości 400 m od brzegu morskiego, na malowniczym, zalesionym wzniesieniu, po bokach którego w głębokich jarach przepływają dwa potoki. Na szczycie wzgórza, na majdanie o wymiarach 45 x 49,5 m, odtworzono zabudowania grodu: chaty, bramę i palisadę, dokładając starań, by powstały dokładnie w miejscach, w których ich ślady zostały odsłonięte podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Jego położenie, niedostępność miejsca, ukształtowanie wałów ziemnych świadczą, że był to mocny punkt obronny na terenie Pomorza. Gród ten musiał dawać pewność mieszkającym w nim ludziom, budzić respekt potencjalnych wrogów.
W pawilonie wystawienniczym u stóp grodziska prezentowana jest wystawa zabytków pozyskanych m.in. w trakcie prowadzonych tu badań. Niektóre ze znalezionych przedmiotów dowodzą dalekosiężnych kontaktów handlowych mieszkańców grodu, jak chociażby paciorki szklane, które wytwarzano w warsztatach bizantyjskich, w Nadrenii, a także w niektórych ośrodkach nadbałtyckich. Mieszkańcy grodziska mogli zaoferować na wymianę m.in. wyrabiane na miejscu ozdoby bursztynowe.
Jest to jedno z najstarszych i pobudzających wyobraźnię miejsc na historycznej mapie Trójmiasta. Obiekt ten obok walorów historycznych posiada również walory dydaktyczne za sprawą zorganizowanego skansenu archeologicznego. Popularnością wśród najmłodszych cieszy się zagroda dla kóz. Skansen organizuje pikniki i festyny archeologiczne, pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty, przybliża życie codzienne dawnych mieszkańców Pomorza. W ciągu roku szkolnego odbywają się tu lekcje "żywej historii", organizowane są odczyty popularnonaukowe i dni otwarte. Jest miejscem spotkań pasjonatów historii i archeologii.
Ponadto na terenie grodziska zorganizować można urodziny i okolicznościowe imprezy.

Filmy

Zdjęcia

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.