ISPL Jolanta Tuszyńska - specjalista okulistyki

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, I i II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki (oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku).

Stawiam na profilaktykę. Jestem autorką programu profilaktycznego Miasta Gdyni, w zakresie wczesnego wykrywania jaskry, od wielu lat realizowanego i cieszącego się dużym zainteresowaniem pacjentów. Otrzymałam za to wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni.

Szczególnie ważna jest dla mnie profilaktyka pracy przy komputerze.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, mam świetny kontakt z moimi pacjentami. Zawsze staram się, aby pacjent wychodził z gabinetu lekarskiego optymistycznie patrząc w swoją przyszłość oraz świadomy tego, że warto znaleźć porozumienie z własną chorobą.

Swoje kwalifikacje podnoszę regularnie uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach oraz zjazdach. Ponadto od wielu lat jestem lekarzem orzecznikiem w Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

OFERTA:
- Komputerowe badanie wzroku
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą bezdotykową
- Okulistyczna kontrola chorych na cukrzycę
- Diagnostyka i monitorowanie jaskry
- Badanie dna oka (także przy cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym)
- Komputerowe badanie pola widzenia
- Pomiar grubości rogówki ultradźwiękami - pochymetria
- Okulistyczna kontrola dzieci
- Okulistyczne badanie dla kierowców
- Okulistyczne badania do prac wysokościowych
- Dobór soczewek kontaktowych

INNE USŁUGI:
W ramach współpracy z innymi podmiotami leczniczymi wykonuję badania diagnostyczne (w ramach NFZ i prywatnie):
- Badanie OCT (optyczna koherentna tomografia) – diagnostyka oraz monitorowanie schorzeń plamki żółtej m.in. cukrzycowego obrzęku plamki, degeneracje plamki żółtej związanej z wiekiem tzn. AMD, a takze ocena tarczy nerwu wzrokowego m.in. wczesna diagnostyka jaskry i jej monitorowanie.
- USG gałek ocznych
- Angiografia fluoresceinowa (badanie naczyń siatkówki – badanie niezbędne w leczeniu powikłań ocznych w cukrzycy, zakrzepu i zatoru naczyń siatkówki, oceny znamion i guzów siatkówki i naczyniówki)
Zabiegi lecznicze za pomocą lasera:
- usuwanie zaćmy wtórnej (po operacjach zaćmy) – YAG – kapsulotomia
- zabieg przeciwjaskrowy YAG – iridotomia

GABINET:
Wykorzystuję specjalistyczny sprzęt okulistyczny, pozwalający na pełną diagnostykę
i leczenie chorób oczu, w tym m.in.:
- tonometr bezkontaktowy typu „air puff” (do pomiaru ciśnienia w oku)
- autokeratorefraktometr (do komputerowego badania wad wzroku)
- lampa szczelinowa (biomikroskop) (do oceny aparatu ochronnego oka, przedniego odcinka i badania dna oczu)
- egzoftalmometr (do badania stopnia wytrzeszczu gałek ocznych)
- kaseta szkieł próbnych oraz rzutnik optotypów do doboru okularów
- oftalmoskop – do badania dna oczu
- trójlustro Goldmanna (do badania kąta przesączania (gonioskopii) oraz oceny obwodu dna oczu)
- pachymetr dotykowy (do pomiaru grubości rogówki, umożliwia rekalkulację ciśnienia
- śródgałkowego przy uwzględnieniu grubości rogówki).

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.