Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 Gdynia - Śródmieście

TELEFONY ALARMOWE:
998
112

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1: 
bryg. Zwoliński Tomasz
tel. (58) 660 21 01 

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1: 
st. kpt. Maciej Ziółkowski
tel. (58) 660 21 02

Artykuł o nas

Filmy

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.