Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 Gdańsk - Nowe Szkoty

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4

Wybierz numer

58 301-29-24 58 320-16-03

TELEFONY ALARMOWE:
998
112

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4:
mł. bryg. Jacek Zdrojewski

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4: 
st. kpt. Michał Mańkowski

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.