Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sopocie

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Wybierz numer

58 555-81-70 58 555-81-71

TELEFONY ALARMOWE:
998
112

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sopocie:
mł. bryg. Sebastian Pielecki
tel: (058) 555 81 83

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sopocie:
kpt. Daniel Szubski
tel: (058) 555 81 97

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.