Magis Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta Spółka Cywilna

Prowadzimy
- Szkolenia z terapii behawioralnej, metod pracy z osobami z autyzmem i
radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
- Superwizje dla terapeutów. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli osób z autyzmem
- Terapię dzieci i dorosłych osób z autyzmem

Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta to psychologowie, certyfikowani analitycy zachowania, terapeuci i superwizorzy behawioralni. Prowadzą wspólną działalność pod nazwą MAGIS.

Cele MAGIS to:
- świadczenie usług dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin
- rozpowszechnianie wiedzy o autyzmie
- podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnymi intelektualnie
- szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
- rozpowszechnianie wiedzy z zakresu Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS)

Oferujemy:
- indywidualną terapię behawioralną dzieci i dorosłych osób z autyzmem
- superwizje dla terapeutów
- konsultacje dla:
--- rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
--- pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, WTZ-ów, ŚDS-ów, DPS-ów, w których uczą się, przebywają, pracują lub mieszkają osoby z autyzmem

Prowadzimy szkolenia dla rodziców i specjalistów:
- Terapia behawioralna - teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)
- Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
- Metody pracy z osobami z autyzmem
- ABC Autyzmu
- Etyczne aspekty edukacji i terapii osób z autyzmem opartej na Stosowanej Analizie Zachowania
- Pozytywne Wspieranie Zachowań - PBS
- Szkolenia skrojone na miarę potrzeb

Więcej informacji na stronie www.magis.edu.pl

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.