Oddział Neurologiczny 7 Szpital Marynarki Wojennej

Pielęgniarka oddziałowa: 58 552 65 51
Dyżurka pielęgniarska: 58 552 63 55
Gabinet fizykoterapii: 58 552 64 61
Pracownia Elektrofizjologii /pracownia ENG i EMG/: 58 552 62 65
Pracownia EEG: 58 552 62 65

Kwalifikacje do przyjęcia na Oddział Neurologii - kmdr por. dr n. med. Krzysztof Szabat - wtorek, czwartek 12:30 - 13:30.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.