Szkoła Przysposabiająca do Pracy - w Zespole Szkół Specjalnych nr 5

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie może uczęszczać uczeń, posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem.

Artykuł o nas

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.