Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią branżową i specjalizuje się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla branży turystycznej.

Ksz­tałci na stu­diach I stop­nia, II stop­nia, po­dy­plomo­wych i kur­sach specja­listycz­nych. Jej ab­sol­wen­ci mogą ubie­gać się o pracę w hotelach, biu­rach podróży, obiek­tach ga­stro­nomicz­nych oraz in­nych in­sty­tu­cjach i przed­siębior­stwach związa­nych z branżą tu­rystyczną. Wg unij­nych pro­gnoz nadchodzące lata to era tu­rysty­ki i to właśnie specja­listów ds. or­ga­ni­zacji cza­su wol­ne­go, tu­rysty­ki i re­kreacji będzie po­trze­bo­wała UE.

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019/2020:

I. STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:

Gastronomia i dietetyka
Międzynarodowy Biznes Turystyczny
Turystyka zdrowotna
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Studia w języku rosyjskim
Management in the Hospitality Industry - (studia w jęz. angielskim).

II. STUDIA II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
Kierunki dyplomowania:
Trener zdrowego stylu życia
Organizacja Eventów
Turystyka zdrowotna z dietetyką
Zarządzanie gastronomią
Zarządzenie w hotelarstwie
Zarządzanie w sektorze turystycznym
International Tourism Management - (studia w jęz. angielskim).​

III. STUDIA PODYPLOMOWE 

IV. KURSY SPECJALISTYCZNE:
Menedżer gastronomii
Menedżer hotelarstwa
Zarządzanie turystyką w regionie
Kurs języka polskiego dla Cudzoziemców
Organizacja Eventów
Menedżer Turystyki Wiejskiej
Obsługa Turysty Medycznego
Barista
Kelner (poz. podstawowy)
Sommelier (poz. podstawowy)
Pilot wycieczek
Przewodnik turystyczny po Trójmieście
Steward/Stewardessa
Kreowanie profesjonalnego wizerunku
Kurs Wychowawcy Wypoczynku

Zainteresowani mogą:
zarejestrować się przez platformę on-line - http://wstih.pl/rekrutacja - 
zgłosić pytanie przez formularz kontaktowy, 
skontaktować się bezpośregnio z działem rekrutacja
pok. A-05, tel. 58 341-94-52 lub 58 520-26-14 w. 159
e-mail: rekrutacja@wstih.pl

Aktywnie wraz z innymi uczelniami z Gdańska promujemy się na rynkach zagranicznych. Na przykład w Kaliningradzie (Rosja) Film promujący nasza uczelnię w Kaliningradzie.

Filmy

 • +3

Zdjęcia

Opinie Średnia ocen: 5.5 (2)

 • Studian E-learning

  Studia na WSTiH w trybie e-learning sa naprawde godne polecenia. Przez 5 lat mialem stycznosc z kadra wykladowcow ktorzy poza solidnym zapleczem naukowym posiadaja rownierz bogate doswiadczenie zawodowe ktorym chetnie dziela sie z studentami. Polecam!

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 6
  Wyposażenie 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Michal S (mężczyzna, 31-40 lat)

 • Wrażenia ogólne

  Generalnie jestem zadowolona z tego, że wybrałam tą szkołę. Jest bardzo dobrze zlokalizowana. Trochę lepiej mogłaby być wyposażona, ale uczą tam fajni wykładowcy i atmosfera jest kameralna. Miło wspominam swoje studiowanie tam.

  Poziom nauczania 5
  Zajęcia dodatkowe 5
  Wyposażenie 4
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 5

  Kasia (kobieta, 19-30 lat)