Możliwość zostania członkiem klubu sportowego, podnoszenie kwalifikacji, uczestnictwo w strzeleckich zawodach sportowych do dyspozycji strzelnica kryta i otwarta oraz profesjonalna sala dydaktyczna z wykwalifikowaną kadrą instruktorską.

Stowarzyszenie Strzeleckie "Walther" działalność swoją prowadzi od 2006 roku jako pełnoprawny klub sportowy na ternie Polski północnej. Naszym przyczółkiem jest miasto Gdynia gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę oraz obiekty szkoleniowe w postaci krytej strzelnicy sportowej oraz profesjonalnej sali dydaktycznej. Jesteśmy organizatorem zawodów strzeleckich, uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym oraz bierzemy czynny udział w imprezach o charakterze strzelecko - kolekcjonerskim. Kładziemy duży nacisk na poziom wyszkolenia strzeleckiego, znajomość przepisów jak i podwyższanie kwalifikacji naszych członków.

Wielu członków klubu Walther jest zrzeszonych i czynnie działających na rzecz Pomorskiej Obrony Terytorialnej. Przy udziale naszych instruktorów oraz naszej bazy szkoleniowej wspieramy ich działalność na rzecz wychowania obronnego obywateli RP.

W naszym klubie prężnie działa też sekcja kolekcjonerska gdzie spotykają się pasjonaci broni palnej z czasów I i II Wojny Światowej. Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju zloty kolekcjonerskie i spotkania ogólnopolskie.

Warunki przyjęcia do klubu to: posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 18 lat, (juniorzy od 13 lat) wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej (deklaracja członkowska). O przyjęciu do klubu decyduje zarząd po spełnieniu przez kandydata warunków formalnych. Pierwszy rok stażu w klubie jest okresem próbnym, w tym czasie osoba przyjęta do klubu zobligowana jest do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowawczym i zdaniu egzaminu na patent strzelecki.

Zdjęcia

Opinie Średnia ocen: 6.0 (1)

 • Kurs strzelecki

  Byłem na strzelnicy Waltera po wcześniej wykupionym voucherze na strzelanie była bardzo miła atmosfera i wykwalifikowany instruktor. Poleciłem strzelnicę mojemu szwagrowi który wykupił pakiet na wieczór kawalerski.

  Obsługa 6
  Oferta 6
  Wyposażenie 6
  Klimat 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Adam Domański (mężczyzna, pow. 40 lat)