Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny

Na wydziale obecnie uczy się ok. 1960 studentów, w tym ok. 1350 kobiet.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Biotechnologia
2. Chemia
3. Chemia budowlana
4. Inżynieria materiałowa
5. Konserwacja i degradacja materiałów
6. Technologia chemiczna
7. Zielone technologie i monitoring

------------------------
Akredytacja instytucjonalna!
--------------------
Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.
-------------------------------

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Biotechnologia | 7 semestrów

To jedyny tak tęczowy kierunek. Dlaczego? Specjaliści z branży postanowili swego czasu podzielić ją na kilka płaszczyzn i przypisać im określone kolory. Biotechnologia biała wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Czerwony odcień biotechnologii ilustruje ksenotransplantologię (przeszczepianie organów między gatunkami), diagnostykę genetyczną i produkcję nowych biofarmaceutyków. Zieleń odpowiada biotechnologii związanej z rolnictwem. Dobrze wiedzieć, że... Kierunek uzyskał międzynarodową akredytacjęEUR-ACE, która przyciąga uwagę pracodawców z całej Europy.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia leków
Technologia, biotechnologia i analiza żywności

CO PO STUDIACH?

Jeżeli przywiążesz się do uczelnianej atmosfery, możesz zostać pracownikiem naukowym. Ci, którzy wolą iść własną drogą, mają możliwość założenia firmy lub rozpoczęcia kariery w branży spożywczej i farmaceutycznej. Dla biotechnologa przyjaznym środowiskiem mogą się okazać także laboratoria kontrolne i badawcze. Kto wie, może to ty będziesz dbać o to, by półki z kosmetykami nie były przepełnione nieskutecznymi kremami lub weźmiesz udział w odkryciu nowego leku przeciwnowotworowego
.
2. Chemia | 7 semestrów

8 milionów koron szwedzkich otrzymało trzech naukowców, którzy opracowali modelowanie matematyczne procesów chemicznych. Wybór tego kierunku jest pierwszym i najlepszym krokiem, jaki możesz postawić w drodze do podobnych sukcesów. Na początku opanujesz podstawy chemii i technologii chemicznej oraz biotechnologii, by potem zająć się informatycznymi sposobami badania substancji chemicznych, poczynając od skali atomu. Aparatura chemiczna nie będzie już miała dla ciebie tajemnic.

CO PO STUDIACH?

Możesz pracować w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, w drobnej wytwórczości i administracji. Jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym także mogą okazać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki masz także duże szanse na współpracę z firmami związanymi z geologią, meteorologią, oceanografią i metalurgią.

3. Chemia budowlana | 7 semestrów

Ten unikatowy kierunek może okazać się idealnym rozwiązaniem dla miłośników podróży. Wybierając go, pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich - Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Siódmy, czyli ostatni, oznacza powrót do własnej uczelni.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Analityka chemiczna (Politechnika Gdańska)
Technologia polimerów (Politechnika Łódzka)
Technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza)

CO PO STUDIACH?

Będziesz specem od zagadnień takich jak technologie wytwarzania, przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów. Samodzielnie zaprojektujesz i dobierzesz materiały do różnych zastosowań, a jednocześnie będziesz wiedział wszystko o metodach ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Jako nasz student dowiesz się także co nieco o specjalistycznym oprogramowaniu i komputerowych bazach danych.

4. Inżynieria materiałowa | 7 semestrów

Staniesz się specjalistą w zakresie materiałów inżynierskich, ze znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz zdobędziesz wiedzę o metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również o podstawach ekonomii ich wytwarzania.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Inżynieria korozyjna
Inżynieria materiałów polimerowych

CO PO STUDIACH?

Jesteś przygotowany do pracy w zakładach przemysłu chemicznego, elektronicznego, specjalistycznych laboratoriach i firmach zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Energetyka i transport to branże, które także mogą dać ci zatrudnienie. Poza nimi szukaj swojej szansy w instytucjach naukowych, biurach konsultingowo-projektowych, firmach wytwórczych i usługowych, jednostkach komunalnych i firmach wytwarzających biomateriały i implanty.Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

5. Konserwacja i degradacja materiałów | 7 semestrów

Nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacyjnego jest projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie nowych materiałów. Dzięki temu kierunkowi możesz przyczynić się do zachowania nie tylko dóbr użytkowych, ale i dzieł sztuki, obiektów architektonicznych i artefaktów archeologicznych. Nie wyolbrzymiając - cywilizacja spocznie na twoich ramionach. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej opanujesz wiedzę o ochronie metali i stopów przed korozją, a także poznasz właściwości szkła, ceramiki, drewna, polimerów, kompozytów, a nawet papieru.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Konserwacja i degradacja materiałów

CO PO STUDIACH?

Kluczowe są tu dwa kursy inspektorskie, dzięki którym możesz przeprowadzać inspekcje powłok antykorozyjnych i systemów ochrony katodowej. Z pewnością wydadzą ci się one bardziej atrakcyjnie, gdy dowiesz się, że są bez problemu uznawane poza granicami Polski.

6. Technologia chemiczna | 7 semestrów

Jak pewnie się domyślasz, poznasz tu budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych. W zależności od wybranej specjalizacji zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, produktów takich jak detergenty, tłuszcze i kosmetyki, procedur analitycznych, badań środowiska pracy i kontroli jakości surowców.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Analityka techniczna i przemysłowa
Technologia organiczna
Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

CO PO STUDIACH?

Jesteś przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych, możesz także odnaleźć się w przemyśle syntezy organicznej i innych przedsiębiorstwach innowacyjnych, przemysłowych lub handlowych.

7. Zielone technologie i monitoring | 7 semestrów

O ochronie środowiska nie wystarczy mówić - trzeba działać! Na tym kierunku poznasz wachlarz metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne - pomożemy ci w tym proponując mnóstwo zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla ciebie jeszcze bardziej ekscytujące dzięki możliwości nauki jednocześnie po polsku i angielsku, a także opcji zdobycia certyfikatów ISO.

CO PO STUDIACH?

Zatrudnisz się między innymi w przemyśle jako spec od zielonych technologii. Będziesz mógł wykorzystywać praktyczne umiejętności analityczne w monitoringu środowiska.

8. *Inżynieria biomedyczna | 7 semestrów, wydział wiodący - ETI

Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej, medycznej, farmaceutycznej, chemii analitycznej i analityki klinicznej, a także chemii materiałowej.

PROFILE DYPLOMOWANIA:
Chemia w medycynie
Resztę profili znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

CO PO STUDIACH?

Swoje kroki możesz kierować w stronę laboratoriów wyposażonych w aparaturę analityczną i diagnostyczną. Twoja wiedza przyda się także w stacjach dializ, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w firmach wprowadzających na rynek aparaturę analityczną.
*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Biotechnologia | 3 semestry


SPECJALNOŚCI
Biotechnologia molekularna
Biotechnologia leków
Technologia, biotechnologia i analiza żywności

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz pracę w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, laboratoriach kontrolnych i badawczych. Możesz też oczywiście kontynuować przygodę naukową zatrudniając się na wyższej uczelni lub założyć własny biznes biotechnologiczny. W zależności od wybranej specjalności czekają cię wyzwania spod znaku opracowywania koncepcji wytwarzania leków, mikrobiologii, inżynierii genetycznej czy przyjaznej człowiekowi modyfikacji żywności. Dobrze wiedzieć, że... Kierunek uzyskał międzynarodową akredytację EUR-ACE, symbol jakości dla pracodawców z całej Europy.

2. Chemia | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Chemia biologiczna i medyczna
Chemia materiałów

CO PO STUDIACH?

Przedsiębiorstwa high-tech, instytuty naukowe, uczelnie oraz centra transferu technologii - to tam możesz kontynuować rozwijanie pasji, jaką jest chemia. Poza tym możesz próbować swoich sił w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym.

3. Chemia budowlana | 3 semestry

CO PO STUDIACH?


Rynek łaknie ekspertów z zakresu nowych technologii i materiałów budowlanych, dlatego masz szansę na zrobienie kariery w kilku obszarach. Wśród nich warto wymienić komponowanie i analizę materiałów chemii budowlanej, przetwórstwo, projektowanie oraz atestację i certyfikację wyrobów gotowych. Będziesz przygotowany nie tylko do pracy z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, ale także wykorzystywania ich z pożytkiem dla środowiska naturalnego i zasobów energetycznych.

4. Inżynieria materiałowa | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Inżynieria korozyjna
Inżynieria materiałów polimerowych

CO PO STUDIACH?

Będziesz przygotowany do pracy w energetyce, zakładach przemysłu chemicznego i elektronicznego. Także specjalistyczne laboratoria, instytuty naukowe i biura konsultingowo-projektowe mogą wykorzystywać twoje kompetencje. Poza tym swoich sił możesz próbować w firmach transportowych, rzemiośle, handlu zagranicznym oraz zakładach wytwórczych i usługowych.
Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z wydziałami: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

5. Konserwacja i degradacja materiałów | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Konserwacja i degradacja materiałów

CO PO STUDIACH?

Możliwości jest wiele - od pracy w przemyśle lotniczym, samochodowym, spożywczym i stoczniowym, poprzez pracę w elektrowniach i elektrociepłowniach, oczyszczalniach, rafineriach, a na zakładach chemicznych kończąc. Jednak to nie wszystko, ponieważ także muzea, biura projektowe, galwanizernie i malarnie mogą z powodzeniem wykorzystywać twoją wiedzę.

6. Technologia chemiczna | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Analityka techniczna i przemysłowa
Technologia organiczna
Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

CO PO STUDIACH?

Jako specjalista od spraw procesów technologicznych masz szansę znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych związanych z nauką i przemysłem. Jako absolwent specjalności technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych możesz uzyskać kwalifikacje inspektora i projektanta prac korozyjnych. Po analityce technicznej i przemysłowej będziesz zdolny do wprowadzania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych. Twoim zadaniem jako technologa organicznego będzie wyszukiwanie nowych półproduktów i produktów oraz badanie ich wpływu na środowisko.

7. **Inżynieria biomedyczna | 3 semestry, wydział wiodący - ETI

SPECJALNOŚCI
Chemia w medycynie
Resztę specjalności znajdziesz w ulotce informacyjnej wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

CO PO STUDIACH?

Bagaż wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii, diagnostyki molekularnej, genetyki, farmakologii i toksykologii umożliwi ci pracę w laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowych.

**Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wydziałem wiodącym, tak więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

8. Zielone technologie i monitoring | 3 semestry

CO PO STUDIACH?

Kończąc drugi stopień tych studiów utorujesz sobie drogę do pracy związanej z wytwarzaniem nowych źródeł energii. W pracy zawodowej wykorzystasz również wiedzę z zakresu chemii analitycznej i biotechnologii - to idealne rozwiązanie dla osób zakochanych w pracy laboratoryjnej.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.