Politechnika Gdańska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Na wydziale obecnie uczy się ok. 2244 studentów, przy czym prawie 254 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Automatyka i robotyka
2. Elektrotechnika
3. Energetyka


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Automatyka i robotyka | 7 semestrów


Dzięki temu kierunkowi możesz być pewien, że zostaniesz przygotowany nie tylko do wykorzystywania, ale także do tworzenia nowych technologii. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

SPECJALNOŚCI:
Automatyka i systemy sterowania
Robotyka i systemy mechatroniki

CO PO STUDIACH?

Odnajdziesz się w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwie materiałów, energetyce i ochronie środowiska. Będziesz przygotowany do pracy związanej z eksploatacją urządzeń robotyki i systemów mechatroniki, produkcją i sprzedażą urządzeń wchodzących w skład układów robotyki i systemów mechatroniki oraz uruchamianiem nowych układów i systemów robotyki i mechatroniki.

2. Elektrotechnika | 7 semestrów

Możesz być pewien, że między tobą a tym kierunkiem zaiskrzy. Dowiesz się tu wszystkiego o wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale, przetwarzaniu i użytkowaniu energii elektrycznej. Zadbamy, byś wszystkie wymienione zagadnienia poznawał w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi.

CO PO STUDIACH?

Będziesz przygotowany do pracy w biurach projektowych i badawczych przy projektowaniu i oprogramowywaniu układów i urządzeń energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, koncernach energetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw, a także w firmach związanych z automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i informatyką przemysłową.

3. Energetyka | 7 semestrów

Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.

SPECJALNOŚCI:
Rynki energii i systemy energetyczne
Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
Energy Technologies

CO PO STUDIACH?

Możesz zrobić karierę przy prognozowaniu i planowaniu rozwoju systemów energetycznych, projektowaniu układów elektrowni i elektrociepłowni, audytach energetycznych racjonalizujących użytkowanie energii i dokonywaniu ocen niezawodności działania oraz bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów energetycznych. Poza tym znajdziesz zatrudnienie w firmach budowy obiektów elektroenergetycznych oraz wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne.

Nie zapomnij, że... Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Automatyka i robotyka | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Robotyka i systemy mechatroniki
Automatyka przemysłowa
Informatyka w systemach sterowania
Systemy sterowania i wspomagania decyzji
Przetwarzanie sygnałów*

CO PO STUDIACH?

Jako absolwent studiów II stopnia będziesz mógł się zatrudnić w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym.

-----------------------------------------------
*Wydział EiA podpisał umowy o współpracy wzajemnej z wieloma uczelniami Europy. Wspólnie ze szwedzką The School of Engineering (wchodzącą w skład Blekinge Institute of Technology w Karlskronie) realizuje Program Podwójnego Dyplomowania (ang. Double Diploma Programme). W ramach tego programu uruchomione zostały wspólne studia II stopnia w języku angielskim na specjalności przetwarzanie sygnałów, dostępne dla studentów z Polski, Szwecji i innych krajów.

2. Elektrotechnika | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektroenergetyka

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych i firmach badawczo-rozwojowych. Czekają na ciebie również kierownicze stanowiska w działach elektrycznych i energetycznych wielu przedsiębiorstw. Cenisz nowatorstwo? Będziesz więc miał szansę projektować innowacyjne urządzenia elektryczne i wdrażać nowe technologie.

3. Energetyka | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Scentralizowane źródła wytwórcze
Systemy ciepłownicze
Systemy elektroenergetyczne

CO PO STUDIACH?

Swoje umiejętności wykorzystasz przy projektowaniu układów energetycznych, badaniu procesów przetwarzania energii w różnego rodzaju obiektach przemysłowych i przy ich modernizacji, a także w procesie wdrażania nowych technologii. Poza tym będziesz mógł ubiegać się o ograniczone uprawnienia projektowe w zakresie instalacji wewnętrznych, uprawnienia elektryczne i status audytora energetycznego.
Nie zapomnij, że... Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki wspólnie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.


STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień
1.Elektrotechnika | 7 semestrów

II stopień
1. Automatyka i robotyka | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Robotyka i systemy mechatroniki
Automatyka przemysłowa
Informatyka w systemach sterowania
Systemy sterowania i wspomagania decyzji

2. Elektrotechnika | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Elektroenergetyka

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.