Politechnika Gdańska - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Na wydziale obecnie uczy się ok. 1896 studentów, przy czym prawie 891 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Fizyka techniczna
2. Inżynieria materiałowa
3. Matematyka
4. Nanotechnologia
5. Podstawy nauk technicznych


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Fizyka techniczna | 7 semestrów


W XXI wieku fizyka potrzebuje techniki, a technika nie może obejść się bez wiedzy fizycznej. Obydwa nurty świetnie łączy właśnie ten kierunek. W ciągu pierwszych trzech semestrów będziesz miał okazję zapoznać się z fizyką doświadczalną i matematyką, tak by później móc swobodnie poruszać się w jednej z trzech wybranych przez siebie specjalności.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Fizyka stosowana
Informatyka stosowana
Konwersja energii

CO PO STUDIACH?

Odnajdziesz się zarówno na uczelniach wyższych, jak i w instytutach naukowo-badawczych, biurach i pracowniach projektowych, laboratoriach, a także przy obsłudze wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej. Twój talent może przydać się także na rynku usług informatycznych i teleinformatycznych. Szeroka wiedza umożliwia wybranie pracy nawet w bran­żach odległych od ukończonego kierunku.

2. Inżynieria materiałowa | 7 semestrów

Wybierając ten kierunek staniesz się fachowcem od relacji, jakie zachodzą między budową, a właściwościami materiałów. Dzięki takiej wiedzy będziesz miał możliwość badać i tworzyć takie fenomeny, jak choćby aerożel - najlżejszy na świecie materiał wg Księgi rekordów Guinnessa, wyglądający jak "zamrożona mgła".

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżyniera zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność wytwarzania materia­łów, wszechstronna znajomość metodologii badań, obróbki, użytkowania oraz komputerowego modelowania materiałów.
Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez trzy wydziały: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny.

3. Matematyka | 6 semestrów

Poznasz tu matematykę na naprawdę wysokim poziomie, a wiedzą z jej zakresu będziesz mógł przyćmić studenta niejednego pokrewnego kierunku. W zależności od zainteresowań poznasz różne rodzaje zastosowań matematyki. Interesują cię finanse? Tutaj nauczysz się wykonywać analizy zagrożeń inwestycji i zarządzać ryzykiem. Jeśli jesteś zorientowany na biologię, to będziesz uczestniczyć w kursach z genetyki, statystyki medycznej, biomatematyki, biologii molekularnej i modelowania stochastycznego. Możesz także przejść kurs nastawiony na sprawne posługiwanie się aparatem matematycznym i umiejętności rachun­kowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień technicznych.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Biomatematyka
Matematyka finansowa
Matematyka stosowana

CO PO STUDIACH?
Wybrany przez ciebie profil studiów wywrze duży wpływ na kształt twojej kariery. Będziesz miał szansę spełnić się w krajowych lub międzynarodowych instytucjach zajmujących się biotechnologią, ubezpieczeniami zdrowotnymi, ochroną zdrowia lub środowiska. Sektor bankowy, ubezpieczenia i stanowiska finansowe to kolejne propozycje dla absolwentów tego kierunku. Jeśli tylko zechcesz, będziesz mógł także rozpocząć pracę w dziale informatycznym każdej firmy.

4. Nanotechnologia | 7 semestrów

Dzięki niej będziesz miał okazję poznać świat w skali nano, a więc na poziomie atomów i molekuł. To nowatorski nurt technologii przyszłości, pozwalający na stworzenie aparatów wszczepianych do organizmu i monitorujących stan zdrowia, przenośnych laboratoriów, nano- i mikroczujników, a nawet kremów i filtrów kosmetycznych oraz wielu, wielu innych niecodziennych produktów.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii

CO PO STUDIACH?

Odnajdziesz się wszędzie tam, gdzie stawia się na innowacyjne
technologie, a więc w laboratoriach przemysłowych, badawczych, a także
w parkach naukowo-technologicznych. Absolwenci nanomateriałów w inżynierii, medycynie i kosmetologii będą mogli także szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwarzających nowoczesne kosmetyki, nanoproszki, nanociecze, nanopowłoki i nanowarstwy.
Nie zapomnij, że... Nanotechnologia to kierunek prowadzony
we współpracy z Wydziałem Mechanicznym.

5. Podstawy nauk technicznych | 7 semestrów

Ten nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na poszukiwanie studentów, którzy byliby w stanie rozwiązywać złożone problemy techniczne. Już jako absolwenci inżynierskich studiów elitarnych
przyczynialiby się do rozwoju nauk technicznych oraz efektywniejszej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem gospodarczym. Decydujące znaczenie ma wykształcenie oparte na pogłębionej wiedzy z fizyki, matematyki i teoretycznych podstaw nauk technicznych.

CO PO STUDIACH?

Jednym z rozwiązań jest podjęcie wybranych studiów II stopnia
na określonych wydziałach Politechniki Gdańskiej. W dalszej perspektywie
podjęcie studiów III stopnia na technicznych wydziałach uczelni,
uzyskania doktoratu na tych wydziałach i zasilenia kadry akademickiej
uczelni bądź zatrud­nienia w firmach innowa­cyjnych. Jako absolwent
będziesz przygotowany do rozwiązywania zadań o charakterze
interdyscyp­linarnym.

6. Inżynieria biomedyczna | 7 semestrów

Bądź pewny, że dzięki gruntownemu kształceniu fizyka współczesna i jej zastosowania w biologii i medycynie staną się twoim konikiem, a ty wzbogacisz się o takie umiejętności, jak obsługa aparatury
diagnostycznej, programowanie komputerów i modelowanie układów biologicznych.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Fizyka w medycynie

CO PO STUDIACH?

Będziesz przygotowany do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących
diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową, radio-
i nukleoterapię. Możesz też wstąpić w szeregi Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub szukać zatrudnienia w firmach wprowadzających na rynek
nowoczesną aparaturę medyczną.
*Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący, więc jeśli chcesz podjąć
studia na tym kierunku, szukaj go w ofercie tego wydziału.


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Fizyka techniczna | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Fizyka stosowana
Informatyka stosowana
Konwersja energii

CO PO STUDIACH?

Instytuty i laboratoria naukowo-badawcze, firmy pośredniczące w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki, branża technologii informacyjnych, a nawet zarządzanie i bankowość - to miejsca, w których możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku.

2. Inżynieria materiałowa | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Inżyniera zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

CO PO STUDIACH?

Możliwości jest naprawdę wiele - znajdziesz swoje miejsce zarówno w przemyśle, energetyce, transporcie, jak i instytucjach naukowych, bankowości, handlu, rzemiośle i w prywat­nych firmach wytwórczych i usługowych.
Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez trzy wydziały: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny.

3. Matematyka | 4 semestry

SPECJALNOŚCI
Bioinformatyka
Matematyka finansowa
Geometria i grafika komputerowa

CO PO STUDIACH?

W zależności od tego, którą ze ścieżek kształcenia wybrałeś, będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków. Zatrudnienie znajdziesz również w instytucjach finansowych, na stanowiskach analitycznych, informatycznych lub we wdrożeniowych komórkach badawczych dużych konsorcjów przemysłowych albo działach komputerowych małych i średnich firm. Można również wspomnieć o parkach technologicznych i firmach informatycznych, choć tak naprawdę wymieniać można by bez końca.

4. Nanotechnologia | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Nanomateriały dla energetyki
Komputerowe modelowanie materiałów
(Computer Methods in Materials Science)

CO PO STUDIACH?

Nastaw się przede wszystkim na pracę w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą zrobieniakariery w firmach wdrażających nowe technologie pozyskiwania energii i w parkach naukowo-technologicznych.
Ważne! Zajęcia na specjalności "Komputerowe modelowanie materiałów" są w dużej części prowadzone w języku angielskim.

5. Inżynieria biomedyczna | 3 semestry

SPECJALNOŚCI
Fizyka w medycynie

CO PO STUDIACH?

Wykorzystasz swoją wiedzę w ośrodkach badawczo-rozwojowych, szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach, wielkich koncernach, ale i małych przedsiębiorst­wach zajmujących się usługami, wytwarzaniem produktów i oprogramowania.

**Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący, więc jeśli chcesz podjąć naukę na kierunku Inżynieria biomedyczna, szukaj go wśród oferty tego wydziału.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.