Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Na wydziale obecnie uczy się 4357 studentów, przy czym 1900 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Budownictwo
2. Geodezja i kartografia
3. Inżynieria środowiska
4. Transport
5. Techniki geodezyjne w inżynierii


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Budownictwo | 7 semestrów


Budowanie niejedno ma imię. Nieważne, czy twardo stąpasz po ziemi, czy może wolisz od czasu do czasu pobujać w obłokach - tu masz do wyboru wiele możliwości, od bardzo pragmatycznego budowania dróg i autostrad, do finezyjnego wznoszenia konstrukcji mostowych. Warto zainwestować w swoją wiedzę matematyczną i postawić właśnie na ten kierunek. Dzięki praktykom u naszych partnerów przekonasz się, że kariera nie musi czekać na dyplom. Pokazując się od najlepszej strony masz szansę zatrudnić się u swojego praktykodawcy.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Budowa dróg i autostrad
Budownictwo ogólne
Budownictwo wodne i morskie
Drogi szynowe
Geotechnika
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Konstrukcje mostowe
Modelowanie konstrukcji inżynierskich
Projektowanie dróg i autostrad
Technologia i organizacja budownictwa

CO PO STUDIACH?

Dzięki solidnej dawce wiedzy inżynierskiej będziesz miał szansę zasmakować pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i nadzorze budowlanym. Możesz się także odnaleźć w przemyśle materiałów budowlanych, a także jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Nie zapomnij też o możliwości kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych.

2. Geodezja i kartografia | 7 semestrów

Ten dość młody, choć będący wynikiem ponad 60 lat badań kierunek jest skierowany do osób zdeterminowanych i myślących przyszłościowo. Poznasz tu metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W zamian za sumienną naukę otrzymasz szansę na udaną karierę.

SPECJALNOŚCI:
Geodezja inżynieryjna

PROFILE DYPLOMOWANIA
Geodezja miejska i przemysłowa
Geodezja drogowa i kolejowa

CO PO STUDIACH?

Nie musisz obawiać się o swoją przyszłość, szczególnie kończąc ten kierunek w Gdańsku, mieście wielu rozwojowych inwestycji. Będziesz mógł stać się rezydentem geodetą nawet największych inwestycji budowlanych. Studia umożliwią ci także prowadzenie działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii i systemów informacji przestrzennej. Również przedsiębiorstwa budowlane, administracja, a nawet szkoły mogą stać się twoim miejscem pracy.

3. Inżynieria środowiska | 7 semestrów

W naszych specjalistycznych pracowniach i laboratoriach poznasz zagadnienia wzajemnego oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływu na środowisko. Nauczysz się też rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

SPECJALNOŚCI:
Inżynieria sanitarna

CO PO STUDIACH?

Będziesz mile widziany w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych, w przemyśle materiałów instalacyjnych, armatury, urządzeń. Również jednostki administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną środowiska mogą stać się twoim miejscem zatrudnienia.

4. Transport | 7 semestrów

Kształcenie na tym kierunku to ponad trzyletnia naukowa podróż z punktu A do punktu B. Podczas niej poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się, jak rozwiązywać problemy organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznasz od podszewki procesy transportowe.

SPECJALNOŚCI:
Systemy transportowe
Infrastruktura transportu

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria ruchu
Logistyka i zarządzanie transportem
Utrzymanie infrastruktury drogowej i lotniskowej
Utrzymanie infrastruktury szynowej
Utrzymanie infrastruktury wodnej

CO PO STUDIACH?

Czekają na ciebie zarządy transportu, wydziały komunikacji urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miast. Jednostki eksploatacyjne transportu, jednostki studialne i projektowo-konstrukcyjne także mogą okazać się dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Przy odrobinie szczęścia i talentu obejmiesz funkcję kierowniczą w jednej z jednostek organizacyjnych służb inżynierii ruchu i eksploatacji infrastruktury.


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Budownictwo | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Budowa dróg i autostrad
Budownictwo ogólne
Budownictwo wodne i morskie
Drogi szynowe
Geotechnika
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Modelowanie konstrukcji inżynierskich
Mosty
Planowanie i projektowanie dróg
Technologia i zarządzanie w budownictwie
Civil Engineering

CO PO STUDIACH?

Będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Pracę możesz znaleźć także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz też związać się z nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje, co więcej, będziesz zdolny prowadzić wszelkiego typu analizy materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

2. Inżynieria środowiska | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Inżynieria sanitarna


PROFILE DYPLOMOWANIA
Infrastruktura wodna
Environmental Engineering
Technologie w inżynierii środowiska
Sieci i instalacje

CO PO STUDIACH?

Możesz dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Niewykluczone, że swoje miejsce znajdziesz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Możesz też związać się z nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej.

3. Transport | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Systemy transportowe
Infrastruktura transportu
Transport wodny

CO PO STUDIACH?

Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym.

4. Techniki geodezyjne w inżynierii | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Geodezyjne pomiary w gospodarce morskiej

PROFILE DYPLOMOWANIA
Technologie pomiarowe w oceanotechnice
SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej

Dynamiczny rozwój gospodarki morskiej powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pomiarów przy budowie i remoncie jednostek pływających, konstrukcji morskich zwłaszcza w sektorze offshore, technologii podwodnych oraz korzystania z zasobów mórz i oceanów. W nurt tych oczekiwań wpisuje się kierunek techniki geodezyjne w inżynierii. Dzięki gruntownej wiedzy z geodezji i metrologii wspartej znajomością współczesnych technik pomiarowych związanych z budową, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i podwodnych, a także umiejętnością posługiwania się współczesnymi systemami informacji przestrzennej, będziesz poszukiwanym pracownikiem największych firm w naszym regionie, a także koncernów międzynarodowych działających w tym obszarze.
Ważne! Jest to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

1. Budownictwo | 8 semestrów


PROFILE DYPLOMOWANIA
Budownictwo ogólne
Inżynieria geotechniczna

2. Geodezja i kartografia | 8 semestrów

SPECJALNOŚCI:
Geodezja inżynieryjna

PROFILE DYPLOMOWANIA
Geodezja miejska i przemysłowa
Geodezja drogowa i kolejowa

3. Inżynieria środowiska | 8 semestrów

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria sanitarna

II stopień

1. Budownictwo | 4 semestrySPECJALNOŚCI:
Budownictwo ogólne
Geotechnika
Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

2. Inżynieria środowiska | 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
Inżynieria sanitarna

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.